Rådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne

Rådet for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne er eit rådgjevande organ for Åmli kommune i alle saker som berører eldre og menneske med nedsatt funksjonsevne.

Sjå Lov om råd eller anna representasjonsordning... for menneske med nedsett funksjonsevne m.m.

Medlemmar

Rådet er oppretta av kommunestyret og består av fem medlemmer, to politikarar og tre frå lag og organisasjonar.

Medlemmer REF
Fast/vara Representerar Namn
Fast, leiar Pensjonistlaget Olav J. Oland
Fast Pensjonistlaget Turid Haugstøyl
Fast Lag for funksjonshemma Gunnar Hillestad
Fast AP Anja Mogensen Mølmen
Fast SP Olav E. Føreland
Vara Pensjonistlaget Halvard Skårdal
Vara Pensjonistlaget Astrid Hansen
Vara Lag for funksjonshemma Solveig Aaland
Vara AP John Lien
Vara SP Anne Tone Aanby

Rådet har møte ein gong i månaden. Møta blir halde på Åmli pleie- og omsorgssenter, vanlegvis kl 18.00. Dersom det er få eller ingen saker ein månad blir møtet avlyst. Det er som regel møte i Formannskap, Planutval og Administrasjonsutval same dag. 

Sekretær for rådet er leiar av eining for helse og velferd.

Møte og saksdokument

Reglement for folkevalde​​​​​​​

Kontaktinformasjon

Olav J. Oland (Pensj.l.)
E-post
Laila Nylund
Leiar helse- og omsorg
E-post
Telefon 37 18 52 82