Planutvalet

Det er formannskapet som har funksjonen som planutval i kommunen. Planutvalet har ansvar for saker etter plan- og bygningslova.

Medlemmar

Planutvalet har sju medlemmar:

 1. Bjørn Gunnar Baas, SP/KrF
 2. Tellef Olstad, SP/KrF (fast medlem frå 15.09.2022, erstattar Rakel Birkeli)
 3. Liv Mona Føreland, SP/KrF
 4. Viggo Hansen, SP/KrF
 5. Kari-Anne Håland Moe, AP/H (AP. Uavhengig frå 26.10.2020 og SP fra 15.09.2022)
 6. Anja Mogensen Mølmen, AP/H
 7. Hans Fredrik Tangen, AP/H (H. Uavhengig frå 01.03.2021, AP frå 12.09.2021)

Varamedlemmar:

 1. Ole Kristian Nylund, SP/KrF
 2. Jørund Smeland, SP/KrF
 3. Olav E. Føreland, SP/KrF
 4. Sveinung Seljås, SP/KrF
 5. John Lien, AP/H
 6. Hilde Hansen Smeland, AP/H
 7. Aslak Askland, AP/H
 8. Reidar Saga AP/H

Oversikt over medlemmar og varamedlemmar med kontaktinfo

Møter og saksdokument

Reglement for folkevalde

Kontaktinformasjon

Bjørn Gunnar Baas
Ordførar
E-post
Telefon 99 24 23 10
Mobil 99 24 23 10
Chantal van der Linden
Plan- og byggesaksbehandler
E-post
Telefon 94 50 57 16
Mobil 94 50 57 16