Kontaktinformasjon

Bjørn Gunnar Baas
Ordførar
E-post
Telefon 37 18 52 06
Mobil 992 42 310
Kjetil Nese
Avdelingsingeniør byggesak
E-post
Telefon 37 18 52 55
Mobil 932 19 881