Planutvalet

Det er formannskapet som har funksjonen som planutval i kommunen. Planutvalet har ansvar for saker etter plan- og bygningslova.

Medlemmar

Planutvalet har sju medlemmar:

 1. Bjørn Gunnar Baas, SP
 2. Rakel Birkeli Søraker, SP
 3. Tellef Olstad, SP
 4. Viggo Hansen, KrF
 5. Kari-Anne Håland Moe, AP/H
 6. Reidar Saga, AP/H
 7. Hans Fredrik Tangen, AP/H

Varamedlemmar:

 1. Ole Kristian Nylund, SP
 2. Liv Mona Føreland, SP
 3. Jørund Smeland, SP
 4. Olav E. Føreland, SP
 5. Sveinung Seljås, KrF
 6. Anja Mogensen Mølmen, AP/H
 7. John Lien, AP/H
 8. Hilde Hansen Smeland, AP/H
 9. Aslak Askland, AP/H

Oversikt over medlemmar og varamedlemmar med kontaktinformasjon

Møter og saksdokument

Reglement for folkevalde

Kontaktinformasjon

Bjørn Gunnar Baas
Ordførar
E-post
Telefon 37 18 52 06
Mobil 992 42 310
Kjetil Nese
Avdelingsingeniør byggesak
E-post
Telefon 37 18 52 55
Mobil 932 19 881