Planutvalet

Det er formannskapet som har funksjonen som planutval i kommunen. Planutvalet har ansvar for saker etter plan- og bygningslova.

Medlemmar

Planutvalet har sju medlemmar:

 1. Hans Fredrik Tangen (Ap), leiar
 2. Marit Finsrud (H), nestleiar
 3. John Lien (Ap)
 4. Susanne Karoline Kolvereid (H)
 5. Hilde Hansen Smeland (Ap)
 6. Bjørn Gunnar Baas (SP)
 7. Kari-Anne Håland Moe (SP)

Varamedlemmer Ap/H:

 1. Aslak Askland (H)
 2. Anja Mogensen  Mølmen (Ap)
 3. Natalie Kjeldgaard Lien (Ap)
 4. Tallak Askland (Ap)
 5. Audun Brekke Sandhaug (Ap)

Varamedlemmer SP:

 1. Guro Valle Engenes
 2. Ole Kristian Nylund
 3. Christine Rønningen Olstad
 4. Silje Flåstøyl

Møter og saksdokument

Reglement for folkevalde

Kontaktinformasjon

Hans Fredrik Tangen
Ordførar
E-post
Telefon 90 97 97 97
Mobil 90 97 97 97
Chantal van der Linden
Plan- og byggesaksbehandler
E-post
Telefon 94 50 57 16
Mobil 94 50 57 16