Planutvalet

Det er formannskapet som har funksjonen som planutval i kommunen. Planutvalet har ansvar for saker etter plan- og bygningslova.

Medlemmar

Planutvalet har sju medlemmar:

 1. Bjørn Gunnar Baas, SP/KrF
 2. Rakel Birkeli Søraker, SP/KrF
 3. Liv Mona Føreland, SP/KrF
 4. Viggo Hansen, SP/KrF
 5. Kari-Anne Håland Moe, AP/H (AP. Uavhengig frå 26.10.2020)
 6. Anja Mogensen Mølmen, AP/H
 7. Hans Fredrik Tangen, AP/H (H. Uavhengig frå 01.03.2021, AP frå 12.09.2021)

Varamedlemmar:

 1. Tellef Olstad, SP/KrF
 2. Ole Kristian Nylund, SP/KrF
 3. Jørund Smeland, SP/KrF
 4. Olav E. Føreland, SP/KrF
 5. Sveinung Seljås, SP/KrF
 6. John Lien, AP/H
 7. Hilde Hansen Smeland, AP/H
 8. Aslak Askland, AP/H
 9. Reidar Saga AP/H

Oversikt over medlemmar og varamedlemmar med kontaktinfo

Møter og saksdokument

Reglement for folkevalde

Kontaktinformasjon

Bjørn Gunnar Baas
Ordførar
E-post
Telefon 992 42 310
Mobil 992 42 310
Nikoline Sørvik Skogmo
Saksbehandler byggesak (telefontid tirsdag og onsdag kl 12-14)
E-post
Mobil 417 58 403