Kommunestyret

Kommunestyret er kommunens øveste besluttande organ. Kommunestyret fattar vedtak på vegne av kommunen så langt ikkje anna følgjer av lov eller delegasjonsvedtak.

Medlemmar

Kommunestyret har 17 medlemmar. Etter valget var det åtte medlemmar frå Senterpartiet, fem frå Arbeiderpartiet, to frå Kristeleg Folkeparti og to frå Høyre. To av desse har i løpet av perioden gått ut av sitt parti og sit i kommunestyret som uavhengige. Den eine har etter kvart gått inn i AP.

 1. Bjørn Gunnar Baas, SP - ordførar
 2. Kari-Anne Håland Moe, SP - varaordførar 
 3. Ole Kristian Nylund, SP
 4. Tellef Olstad, SP
 5. Jørund Smeland, SP
 6. Geir Håland Moe, SP
 7. Olav Eppeland, SP
 8. Liv Mona Føreland, SP
 9. Christine Rønningen Olstad, SP
 10. Sveinung Seljås, KrF
 11. Viggo Hansen, KrF
 12. Reidar Saga, AP
 13. Hilde Hansen Smeland, AP
 14. Anja Mogensen Mølmen, AP
 15. John Lien, AP
 16. Hans Fredrik Tangen, AP 
 17. Aslak Askland, H

Historikk:

 • Kari-Anne Håland Moe blei opprinneleg valt for AP, blei uavhengig frå 26.10.2020, og gikk inn i SP frå 15.09.2022.
 • Hans Fredrik Tangen blei opprinneleg valt for H, blei uavhengig frå 01.03.2021, og gikk inn i AP frå 12.09.2021.
 • Rakel Birkeli blei opprinneleg valt for SP og til varaordførar. Ho flytta frå kommunen og trådte ut av alle politiske verv frå 22.08.2022.
 • Christine Rønningen Olstad blei valt til fast medlem av kommunestyret frå 15.09.2022, erstattar Rakel Birkeli.
 • Kari-Anne Håland Moe blei valt til ny varaordførar frå 15.09.2022, erstattar Rakel Birkeli.

Oversikt over medlemmar og varamedlemmar med kontaktinfo

Praktiske opplysningar

Kommunestyret har møter ein gong kvar månad (unntatt januar, juli og august), vanlegvis siste torsdag i månaden. Møta blir halde i Rådhuset.

Kommunestyret sine møter er opne for publikum. Det er og alle andre møte i politiske utval i Åmli kommune.
Kommunestyremøta blir direktesendt og tilgjengelige i opptak via KommuneTV

Møteplan

Møte og saksdokument

Reglement for folkevalde

Kontaktinformasjon

Bjørn Gunnar Baas
Ordførar
E-post
Telefon 99 24 23 10
Mobil 99 24 23 10