Kommunestyret

Kommunestyret er kommunens øveste besluttande organ. Kommunestyret fattar vedtak på vegne av kommunen så langt ikkje annet følgjer av lov eller delegasjonsvedtak.

Medlemmar

Kommunestyret har 17 medlemmar. Etter valget var det åtte medlemmar frå Senterpartiet, fem frå Arbeiderpartiet, to frå Kristeleg Folkeparti og to frå Høyre. To av desse har i løpet av perioden gått ut av sitt parti og sit i kommunestyret som uavhengige. Den eine har etter kvart gått inn i AP.

 1. Bjørn Gunnar Baas, SP - ordførar
 2. Rakel Birkeli, SP - varaordførar
 3. Ole Kristian Nylund, SP
 4. Tellef Olstad, SP
 5. Jørund Smeland, SP
 6. Geir Håland Moe, SP
 7. Olav Eppeland, SP
 8. Liv Mona Føreland, SP
 9. Sveinung Seljås, KrF
 10. Viggo Hansen, KrF
 11. Reidar Saga, AP
 12. Kari-Anne Håland Moe, opprinnelig AP, nå uavhengig
 13. Hilde Hansen Smeland, AP
 14. Anja Mogensen Mølmen, AP
 15. John Lien, AP
 16. Hans Fredrik Tangen, opprinnelig H, så uavhengig, nå AP
 17. Aslak Askland, H

Oversikt over medlemmar og varamedlemmar med kontaktinfo

Kommunestyret har møter ein gong kvar månad (unntatt januar, juli og august), vanlegvis siste torsdag i månaden. Møta blir halde i Rådhuset.

Kommunestyret sine møter er opne for publikum. Det er og alle andre møte i politiske utval i Åmli kommune.
Kommunestyremøta blir direktesendt og tilgjengelige i opptak via KommuneTV

Møteplan

Møte og saksdokument

Reglement for folkevalde

Kontaktinformasjon

Bjørn Gunnar Baas
Ordførar
E-post
Telefon 992 42 310
Mobil 992 42 310