Kommunestyret

Kommunestyret er kommunens øveste besluttande organ. Kommunestyret fattar vedtak på vegne av kommunen så langt ikkje anna følgjer av lov eller delegasjonsvedtak.

Medlemmar

Kommunestyret har 17 medlemmar. Etter valget var det sju medlemmar frå Arbeiderpartiet, seks frå Senterpartiet, tre frå Høyre og ein frå Rødt.

Kommunestyret 2023-2027 - faste representantar

Kommunestyret 2023-2027 - faste representantar
Nr Navn Epostadresse Parti
1 Hans Fredrik Tangen hftangen@gmail.com AP
2 Hilde Hansen Smeland hihans@gmail.com AP
3 Anja Mogensen Mølmen anja.mogensen@gmail.com AP
4 John Lien john.lien@amli.kommune.no AP
5 Natalie Kjeldgaard Lien natalie_lien00@hotmail.com AP
6 Tallak Askland askland94@gmail.com AP
7 Audun Brekke Sandhaug audun.brekke.sandhaug@gmail.com AP
8 Bjørn Gunnar Baas bjorn.gunnar.baas@amli.kommune.no SP
9 Kari-Anne Håland Moe karihmoe@msn.com SP
10 Guro Valle Engens gurovalle@hotmail.com SP
11 Ole Kristian Nylund oknylund@hotmail.com SP
12 Christine Rønningen Olstad christine.ronningen@amli.kommune.no SP
13 Silje Flåstøyl silje.flastoyl@amli.kommune.no SP
14 Marit Finsrud m.finsru@gmail.com Høyre
15 Aslak Askland aslakaskland@gmail.com Høyre
16 Susanne Karoline Kolvereid mifipi@hotmail.com Høyre
17 Kristian Pedersen kristian.pedersen89@gmail.com Rødt

Kommunestyret 2023-2027 - vararepresentantar

Arbeiderpartiet
Varamedlemmer til kommunestyret 2023-2027 - Arbeiderpartiet
Nr Navn Epostadresse
1 Bente Engenes bente.engenes@gmail.com
2 Dag Halvorsen dhal2@online.no
3 Okar Dahl Lohne oskarlohne@hotmail.com
4 Magne Hansen Sandnes magne@tovdal.no
5 Bjørnar Byberg bjornar.byb13@gmail.com
6 Dagfinn Homdal Svanøe dagfinnas@hotmail.com
7 Lotte Tangen lottetangen97@gmail.com
8 Carina Skare Olsen amli.frisor@gmail.com
9 Angrim Flaten aflaten@online.no
10 Charlotte Aaser charlotte.aaser@live.no

 

Senterpartiet
Varamedlemmar til kommunestyret 2023-2027 - Senterpartiet
Nr Navn Epostadresse
1 Sondre Stormo sondre.stormo@gmail.com
2 Eivind Riisland eivindriisland@gmail.com
3 Harald Seland haraldseland@hotmail.com
4 Olav T. Vehus olav-t.vehus@hotmail.com
5 Bente Hansen Espebu bente@espebu.no
6 Ben David Berås ben.david.beras@nissedal.kommune.no
7 Tove Nævisdal tove.nevisdal@gmail.com
8 Terje Ramse terjeramse@hotmail.com
9 Knut Audun Askland askland@hotmail.no

 

Høyre
Varamedlemmar til kommunestyret 2023-2027 - Høyre
Nr Navn Epostadresse
1 Bjarne Kateraas bjarnekateraas@gmail.com
2 Tobias Wessel-Hansen Tangen politiker@agder-bilsenter.no
3 Eivind Gangsei eivgang@gmail.com
4 Ola Martin Retterholt olamrett@gmail.com
5 Arvid Engenes amlitre@online.no
6 Lars Gangsei kgangsei@hotmail.com

 

Rødt
Varamedlemmar til kommunestyret 2023-2027 - Rødt
Nr Navn Epostadresse
1 Marianne Kleppe majakleppe@hotmail.com
2 Simon Brandt-Hebes simonhebes@live.de
3 Anne Torunn Engenes anneteng1970@gmail.com
4 Solfrid Krogh solkra@yahoo.de

 


Praktiske opplysningar

Kommunestyret har møter ein gong kvar månad (unntatt januar, juli og august), vanlegvis siste torsdag i månaden. Møta blir halde i Rådhuset.

Kommunestyret sine møter er opne for publikum. Det er og alle andre møte i politiske utval i Åmli kommune.
Kommunestyremøta blir direktesendt og tilgjengelige i opptak via KommuneTV

Møteplan

Møte og saksdokument

Reglement for folkevalde

Kontaktinformasjon

Bjørn Gunnar Baas
Ordførar
E-post
Telefon 99 24 23 10
Mobil 99 24 23 10