Kommunestyret

Kommunestyret er kommunens øveste besluttande organ. Kommunestyret fattar vedtak på vegne av kommunen så langt ikkje annet følgjer av lov eller delegasjonsvedtak.

Kommunestyret har 17 medlemmar. Etter valget var det åtte medlemmar frå Senterpartiet, fem frå Arbeiderpartiet, to frå Kristeleg Folkeparti og to frå Høyre. To av desse har i løpet av perioden gått ut av sitt parti og sit i kommunestyret som uavhengige.

Oversikt over medlemmar og varamedlemmar

  • Anja Mogensen Mølmen (AP) har permisjon i perioden desember 2020 til og med juni 2021. Vara møter i hennar stad.

Kommunestyret har møter ein gong kvar månad (unntatt januar, juli og august), vanlegvis siste torsdag i månaden. Møta blir halde i Rådhuset.

Kommunestyret sine møter er opne for publikum. Det er og alle andre møte i politiske utval i Åmli kommune.

Møteplan

Møte og saksdokument

Reglement for folkevalde

Kontaktinformasjon

Bjørn Gunnar Baas
Ordførar
E-post
Telefon 37 18 52 06
Mobil 992 42 310