Formannskapet

Formannskapet sine oppgåver

 • Å avgjere saker i henhold til mynde delegert frå kommunestyret
 • Å innstille til kommunestyre i saker som leggast fram for formannskapet, og i saker som formannskapet sjølv tek opp
 • Å på eige iniativ ta opp saker til behandling som utvalet meiner bør utredast

Formannskapet sine ansvarsområde

 • Utarbeide framlegg til økonomiplan og årsbudsjett
 • Økonomistyring

I tillegg har formannskapet følgende funksjoner

Medlemmar

Formannskapet har sju medlemmar:

 1. Hans Fredrik Tangen (Ap), leiar
 2. Marit Finsrud (H), nestleiar
 3. John Lien (Ap)
 4. Susanne Karoline Kolvereid (H)
 5. Hilde Hansen Smeland (Ap)
 6. Bjørn Gunnar Baas (SP)
 7. Kari-Anne Håland Moe (SP)

Varamedlemmar Ap/H:

 1. Bjarne Kateraas (H)
 2. Anja Mogensen Mølmen (Ap)
 3. Natalie Kjeldgaard Lien (Ap)
 4. Tallak Askland (Ap)
 5. Audun Brekke Sandhaug (Ap)

Varamedlemmar SP:

 1. Guro Valle Engenes
 2. Ole Kristian Nylund
 3. Christine Rønningen Olstad
 4. Silje Flåstøyl

Endringar i perioden:

Aslak Askland var valt som 1. vara til formannskapet (og dei andre utvala formannskapet har funksjon som), men fekk fritak frå alle poltiske verv for resten av perioden i kommunestyremøtet 19.10.2023, sak 23/64. Bjarne Kateraas blei valt til ny 1. vara for Høyre.

Formannskapet har og funksjon som Planutval, Klageutval, Valstyre og arbeidsgivarrepresentantar i Administrasjonsutvalet.

Formannskapet har møte ein gong i månaden. Møta blir halde i Rådhuset. Det er som regel møte i Formannskap, Planutval og Administrasjonsutval same dag. 

Møte og saksdokument

Reglement for folkevalde

Kontaktinformasjon

Hans Fredrik Tangen
Ordførar
E-post
Telefon 90 97 97 97
Mobil 90 97 97 97