Formannskapet

Formannskapet sine oppgåver

 • Å avgjere saker i henhold til mynde delegert frå kommunestyret
 • Å innstille til kommunestyre i saker som leggast fram for formannskapet, og i saker som formannskapet sjølv tek opp
 • Å på eige iniativ ta opp saker til behandling som utvalet meiner bør utredast

Formannskapet sine ansvarsområde

 • Utarbeide framlegg til økonomiplan og årsbudsjett
 • Økonomistyring
 • Tilsetting av avdelingsleiarar

I tillegg har formannskapet følgende funksjoner

Medlemmar

Formannskapet har sju medlemmar:

 1. Bjørn Gunnar Baas, SP
 2. Rakel Birkeli Søraker, SP
 3. Tellef Olstad, SP
 4. Viggo Hansen, KrF
 5. Kari-Anne Håland Moe, AP/H
 6. Reidar Saga, AP/H
 7. Hans Fredrik Tangen, AP/H

Varamedlemmar:

 1. Ole Kristian Nylund, SP
 2. Liv Mona Føreland, SP
 3. Jørund Smeland, SP
 4. Olav E. Føreland, SP
 5. Sveinung Seljås, KrF
 6. Anja Mogensen Mølmen, AP/H
 7. John Lien, AP/H
 8. Hilde Hansen Smeland, AP/H
 9. Aslak Askland, AP/H

Oversikt over medlemmar og varamedlemmar med kontaktinformasjon 

Formannskapet har og funksjon som Planutval, Klageutval og Valstyre.

Formannskapet har møte ein gong i månaden. Møta blir halde i Rådhuset. Det er som regel møte i Planutval og Administrasjonsutval same dag. 

Møte og saksdokument

Reglement for folkevalde

Kontaktinformasjon

Bjørn Gunnar Baas
Ordførar
E-post
Telefon 37 18 52 06
Mobil 992 42 310