Administrasjonsutvalet

Administrasjonsutvalet er kommunen sitt partsamansette utval etter Kommunelova §25 for behandling av saker som gjeld forholdet mellom kommunen som arbeidsgjevar og dei tilsette.

Les kommunelova §25

Utvalet skal prioritere arbeidet med:

 • Arbeidsgjevarpolitikk i vid forstand (jf. KS' arbeidsgiverpolitiske plattform)
 • Personalpolitiske retningsliner for kommunens virksomhet
 • Rammer, reglement og retningsliner for administrasjonen sin operative personalfunksjon
 • Mål og rammer for kommunen sin opplæringsvirksomhet og kompetanseutvikling
 • Arbeidsmiljø - helse, miljø og sikkerhet

Kurante vedtak i enkeltsaker innanfor lovområda er i hovudsak delegert til kommunedirektøren.

Medlemmar

Utvalet består av fem politisk valte medlemmar utgått frå formannskapet og tre medlemmar utpekt av og blant arbeidstakarorganisasjonane. Kommunestyret vel leiar og nestleiar blant dei politisk valte medlemmane.

Medlemmar:

 1. Hans Fredrik Tangen (Ap), leiar
 2. Marit Finsrud (H), nestleiar
 3. John Lien (Ap)
 4. Susanne Karoline Kolvereid (H)
 5. Hilde Hansen Smeland (Ap)
 6. Bjørn Gunnar Baas (SP)
 7. Kari-Anne Håland Moe (SP)
 8. Geir Tellev Homme, Fagforbundet
 9. Julija Nesadomova, Norsk sjukepleiarforbund/Utdanningsforbundet
 10. John Lien, Delta/FO

Varamedlemmar Ap/H:

 1. Aslak Askland (H)
 2. Anja Mogensen Mølmen (Ap)
 3. Natalie Kjeldgaard Lien (Ap)
 4. Tallak Askland (Ap)
 5. Audun Brekke Sandhaug (Ap)

Varamedlemmar SP:

 1. Guro Valle Engenes
 2. Ole Kristian Nylund
 3. Christine Rønningen Olstad
 4. Silje Flåstøyl

Varamedlemmar arbeidstakarrepresentantar:

 1. Brit Tove B. Støylen, Fagforbundet
 2. Kjersti Fossing, Utdanningsforbundet/Norsk sjukepleiarforbund
 3. Tonje Aasen Liseth, Delta/FO

Møte og saksdokument

Reglement for folkevalde

Kontaktinformasjon

Hans Fredrik Tangen
Ordførar
E-post
Telefon 90 97 97 97
Mobil 90 97 97 97