Samtykke og teieplikt

Alle som innehar eit verv som folkevalt i Åmli kommune skal gi oss sine opplysningar (telefonnummer, adresse, epostadresse), samtykke til at vi lagrer slike opplysningar og stadfeste at dei har satt seg inn i reglane om teieplikt.

For å sikre dette har vi laga eit elektronisk skjema vi ber alle folkevalde i Åmli kommune om å fylle ut.

Fyll ut skjema

Kontaktinformasjon

Arnhild Smeland
Konsulent
E-post
Telefon 91 35 47 46
Mobil 91 35 47 46
  • Arkivleder
  • Politisk sekretær
  • Valgansvarlig
  • Nettside, facebook, og elektroniske skjema
  • Skjenke-, salgs- og serveringsbevilling
Bjørn Gunnar Baas
Ordførar
E-post
Telefon 99 24 23 10
Mobil 99 24 23 10