Samtykke og teieplikt

Alle som innehar eit verv som folkevalt i Åmli kommune skal gi oss sine opplysningar (telefonnummer, adresse, epostadresse), samtykke til at vi lagrer slike opplysningar og stadfeste at dei har satt seg inn i reglane om teieplikt.

For å sikre dette har vi laga eit elektronisk skjema vi ber alle folkevalde i Åmli kommune om å fylle ut.

Fyll ut skjema

Kontaktinformasjon

Arnhild Smeland
Arkiv- og systemansvarlig
E-post
Telefon 913 54 746
Mobil 913 54 746

Oppgaver:

  • Arkivleder (veiledning, opplæring, kontroll)
  • Systemansvarlig Public 360 (administrasjon, utvikling, opplæring, maler)
  • Nettside og Facebook
  • Utvalgssekretær (innkalling til- og protokoll etter politiske møter, annen oppfølging)
  • Skjenke- og serveringsbevilling (behandle søknader, oppfølging etter kontroller, etablererprøve)
  • Sommerjobb for ungdom
  • Valg
Bjørn Gunnar Baas
Ordførar
E-post
Telefon 992 42 310
Mobil 992 42 310