Reglement for folkevalde

Reglement for folkevalde
Tittel Publisert Type
Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

12.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reglement for godtgjørelse til kommunalt folkevalgte.pdf
Reglement for administrasjonsutvalet

12.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reglement for administrasjonsutvalet.pdf
Reglement for formannskapet

12.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reglement for formannskapet.pdf
Reglement for folkevalte sin innsynsrett i Åmli kommune

12.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reglement for folkevalte sin innsynsrett i Åmli kommune.pdf
Reglement for råd for eldre og menneske med funksjonsnedsettelse

22.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reglement for råd for eldre og menneske med funksjonsnedsettelse - vedtatt 18062020.pdf
Reglement for kommunestyret

03.07.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reglement for kommunestyret.pdf
Retningslinjer for Åmli ungdomsråd

24.02.2021 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Vedtatte retningslinjer for Åmli ungdomsråd.PDF