Planutvalet

Det er formannskapet som har funksjonen som planutval i kommunen. Planutvalet har ansvar for saker etter plan- og bygningslova.

Medlemmar

Medlem og varamedlem Formannskap/Planutval/Klageutval/Valstyre
Fast/vara Parti Namn
Fast, leiar AP Reidar Saga
Fast AP Kari-Anne Håland Moe
Fast AP Hilde Hansen Smeland
Fast SP Margit Smeland
Fast SP Bjørn Gunnar Baas
Fast SP Tellef Olstad
Fast KrF/H Hans Fredrik Tangen
Vara AP Anja Mogensen Mølmen
Vara AP John Lien (fritak frå F)
Vara AP Britt Ufsvatn
Vara AP Dag Halvorsen
Vara SP Olav E. Føreland
Vara SP Jørund Smeland
Vara SP Anne Tone Aanby
Vara KrF/H Sveinung Seljås
Vara KrF/H Viggo Hansen


Møter og saksdokument

Reglement for folkevalde​​​​​​​

Kontaktinformasjon

Reidar Saga
Ordførar
E-post
Telefon 37 18 52 06
Mobil 922 93 771
Kjetil Nese
Avdelingsingeniør byggesak
E-post
Telefon 37 18 52 55
Mobil 932 19 881