Kommunestyret

Kommunestyret er kommunens øveste besluttande organ. Kommunestyret fattar vedtak på vegne av kommunen så langt ikkje annet følgjer av lov eller delegasjonsvedtak.

Kommunestyret har 17 medlemmar. I inneværande periode er det sju medlemmar frå Arbeiderpartiet, seks frå Senterpartiet, to frå Høyre, to frå Kristeleg Folkeparti.

Faste medlemmar


Varamedlemmar

Liste over dei varafolka som får melding om at det er lagt ut innkalling. Dersom ikkje desse kan møte går vi lenger ned på lista over varafolk. Desse er ikkje med på denne oversikten.

Varamedlemmer kommunestyret
Parti Vara nr Namn
AP 1 Lene Fagerbekk Tande
AP 2 Arnt Magne Helgeland
AP 3 Tallak Askland
AP 4 Tove Valle
AP 5 Angrim Flaten
SP 1 Siv-Annie Dale
SP 2 Raker Birkeli Søraker
SP 3 Geir Håland Moe
SP 4 Olav T. Vehus
SP 5 Nina M. Haugstøyl
H 1 Karin Gangsei
H 2 Eivind Gangsei
H 3 Aslak Askland
KrF 1 Heidi Halvorsen
KrF 2 Gerd J. Jørgensen
KrF 3 Gabriel Mattingsdal


Kommunestyret har møter ein gong kvar månad (unntatt januar, juli og august), vanlegvis siste torsdag i månaden. Møta blir halde i Rådhuset.

Kommunestyret sine møter er opne for publikum. Det er og alle andre møte i politiske utval i Åmli kommune.

Møteplan

Møte og saksdokument

Reglement for folkevalde

Kontaktinformasjon

Reidar Saga
Ordførar
E-post
Telefon 37 18 52 06
Mobil 922 93 771