Møtedokument

I eInnsyn (via lenka under) finn du oversikt over alle politiske møte, med innkalling og protokoll, tilbake til 1. oktober 2019.
Innkallingane er fullstendige med saksframlegg og vedlegg, samt referatsaker, delegerte vedtak m.m.

Om du leiter etter møtedokument frå før oktober 2019 må du ta kontakt med informasjonssenteret: 37 18 52 00 / post@amli.kommune.no og vi vil hjelpe deg.

Møtedokument i eInnsyn

Protokollar frå politiske møte blir godkjent i neste møte i same utval, difor er det verdt og merke seg at det kan være feil i protokollar frå møtedato fram til den er godkjent i neste møte.

Delegerte vedtak, referatsaker, meldinger, orienteringar og interpellasjonar/grunngitte spørsmål

Du kan finne delegerte vedtak, referatsaker, meldingssaker, orienteringar og interpellasjonar/grunngitte spørsmål i fulltekst på sakskartet.
Dei ligg alle under kategori "Referatsaker og delegerte vedtak". Det kan være litt vanskelig å skille dei ulike dokumenttypene frå kvarandre, men saksnummeret i starten er ein indikasjon. Vi har rutiner for tittel på meldingar og interpellasjoner/grunngitte spørsmål, så desse skal være lette å skille ut.

Kontrollutvalet

Møtedokument for kontrollutvalet

Les kommunestyredokumenta på biblioteket

Papirutgåve av innkalling til, og protokollene etter, kommunestyremøtene kan du lese på Åmli bibliotek. 

Biblioteket sine opningstider
 

Kontaktinformasjon

Arnhild Smeland
Konsulent
E-post
Telefon 91 35 47 46
Mobil 91 35 47 46
  • Arkivleder
  • Politisk sekretær
  • Valgansvarlig
  • Nettside, facebook, og elektroniske skjema
  • Skjenke-, salgs- og serveringsbevilling
Bjørn Gunnar Baas
Ordførar
E-post
Telefon 99 24 23 10
Mobil 99 24 23 10