Ny innsynsløsning - eInnsyn

Åmli kommune er med i et prosjekt for ny løsning for innsyn i politisk møtekalender og postliste for kommunene i IKT Agder-samarbeidet. Løsningen heter eInnsyn. Arendal kommune har vært pilot for eInnsyn i samarbeidet, og tok løsningen i bruk i fjor. 

Åmli kommune vil ta den i bruk for de politiske møtene i løpet av høsten 2022. Vi innfører eInnsyn for å gjøre det lettere å finne frem i politiske dokumenter, det vil nå bli en mye bedre søkefunksjon.

På sikt vil vi også ta i bruk eInnsyn for postliste.

Les mer om eInnsyn

Møtedokument

Her finn du oversikt over alle politiske møte, med innkalling og protokoll, tilbake til 1. juni 2019.
Innkallingane er fullstendige med saksframlegg og vedlegg, samt referatsaker, delegerte vedtak m.m.

Om du leiter etter møtedokument frå før juni 2019 må du ta kontakt med informasjonssenteret: 37 18 52 00 / post@amli.kommune.no og vi vil hjelpe deg.

OBS: Det hender du vil oppleve at du ikkje får møtekalendere opp i din nettleser. Då vil vi anbefale å prøve ein annan nettleser. Vår erfaring er at det virkar best i Google Chrome.

Protokollar frå politiske møte blir godkjent i neste møte i same utval, difor er det verdt og merke seg at det kan være feil i protokollar frå møtedato fram til den er godkjent i neste møte.

Delegerte vedtak, referatsaker, meldinger, orienteringar og interpellasjonar/grunngitte spørsmål

Du kan finne delegerte vedtak, referatsaker, meldingssaker, orienteringar og interpellasjonar /grunngitte spørsmål i fulltekst på sakskartet. 

Kontrollutvalet

Møtedokument for kontrollutvalet

Les kommunestyredokumenta på biblioteket

Frå november 2021 vil papirutgåve av innkalling til, og protokollene etter, kommunestyremøtene være tilgjengelege på Åmli bibliotek. 

Biblioteket sine opningstider