Møtedokument

Her finn du oversikt over alle politiske møte, med innkalling og protokoll, tilbake til 1. juni 2019.
Innkallingane er fullstendige med saksframlegg og vedlegg, samt referatsaker, delegerte vedtak m.m.

Om du leiter etter møtedokument frå før juni 2019 må du ta kontakt med informasjonssenteret: 37 18 52 00 / post@amli.kommune.no og vi vil hjelpe deg.

OBS: Det hender du vil oppleve at du ikkje får møtekalendere opp i din nettleser. Då vil vi anbefale å prøve ein annan nettleser. Vår erfaring er at det virkar best i Google Chrome.

NB: Du må bla deg ned til gjeldende utvalg nederst i lista - dessverre ligg forrige periodes utvalg øverst i denne lista.

Protokollar frå politiske møte blir godkjent i neste møte i same utval, difor er det verdt og merke seg at det kan være feil i protokollar frå møtedato fram til den er godkjent i neste møte.

Delegerte vedtak, referatsaker, meldinger og interpellasjonar

Du kan finne delegerte vedtak (delegert frå kommunestyret), referatsaker, meldingssaker og forespurnader/interpellasjonar i fulltekst på sakskartet. Delegerte vedtak frå administrasjonsutvalet inneheld personopplysningar, og er difor ikkje publisert i fulltekst.

Kontrollutvalet

Møtedokument for kontrollutvalet