KommuneTV

Frå februar 2020 kan du sjå kommunestyremøta direkte via vår nye "KommuneTV".
Det vil og bli mogleg å sjå møta i opptak i ettertid.

Åmli kommuneTV


Du finn innkalling til møta her: Møtedokument

Dersom det er orienteringar i kommunestyremøtet, og vi har mottatt underlag (foiler) til desse i forkant, blir dette lagt ut i sendinga.

I opptak er sendinga redigert slik at alle pauser er tatt bort, og det er laga bokmerker på kvar sak, slik at du kan velge å sjå heile sendinga i ett, eller hoppe frå sak til sak. Opptak blir vanlegvis publisert dagen etter møtet.
Når vi sender direkte vil du sjå bokmerkene då også, men du kan berre følge sendinga slik den går.

Kontaktinformasjon

Arnhild Smeland
Arkiv- og systemansvarlig
E-post
Telefon 37 18 52 07
Mobil 913 54 746

Oppgaver:

  • Arkivleder (Veiledning, opplæring, kontroll)
  • Systemansvarlig ephorte (utvikling, opplæring, maler)
  • Nettside og Facebook
  • Utvalgssekretær (innkalling til- og protokoll etter politiske møter, annen oppfølging)
  • Skjenke- og serveringsbevilling (behandle søknader, oppfølging etter kontroller, etablererprøve)
  • Sommerjobb for ungdom
  • Valg