KommuneTV

Frå februar 2020 kan du sjå kommunestyremøta direkte via vår nye "KommuneTV".
Det vil og bli mogleg å sjå møta i opptak i ettertid.

Åmli kommuneTV

NB: Akkurat nå har vi diverre ein feil med lyden på kameraet "Salen". Lyden virker på kameraet "Podiet". Denne feilen vil bli retta av leverandør så snart det lar seg gjere.

Du finn innkalling til møta her: Møtedokument

Dersom det er orienteringar i kommunestyremøtet, og vi har mottatt underlag (foiler) til desse i forkant, blir dette lagt ut i sendinga.

I opptak er sendinga redigert slik at alle pauser er tatt bort, og det er laga bokmerker på kvar sak, slik at du kan velge å sjå heile sendinga i ett, eller hoppe frå sak til sak. Opptak blir vanlegvis publisert dagen etter møtet.
Når vi sender direkte vil du sjå bokmerkene då også, men du kan berre følge sendinga slik den går.

Kommunestyremøte via Teams 20. mai 2021

Saksliste, og tidspunkt i sendinga der kvar sak starter, finn du i tabellen under sendinga.

Saksliste K 2005.2021 - Teamsmøte
Saksnr Tittel Starttidspunkt
Informasjon, opprop, godkjenninger, referatsaker og delegerte vedtak 00:00
21/21 Høringsinnspill fra Åmli kommune til tannhelsestrategi 2021-25 05:09
21/22 Økt behov for legeressurs ved Åmli legekontor 15:05
21/23 Godkjenning av rekneskapen for Åmli kommune 2020 36:15
21/24 Godkjenning av Åmli kommune sin årsmelding 2020 51:06

 

Kommunestyremøte via Teams 28. januar og 18. februar 2021

28.01.2021 hadde vi eit ekstraordinært kommunestyremøte via Teams. Dette blei ikkje tatt opp.

18.02.2021 hadde vi kommunestyremøte via Teams, som skulle blitt direktesendt og publisert i opptak via kommuneTV-løysinga. Diverre fekk vi tekniske problem med denne sendinga, så vi har berre opptak av Teams-møtet. Opptak blei starta litt seint, ikkje før midt i første politiske sak. Opptaket er ikkje klippa, så pauser og gruppemøte er med.

Saksliste, og tidspunkt i sendinga der kvar sak starter, finn du i tabellen under sendinga.

Saksliste K 18.02.2021 - Teamsmøte
Saksnr Tittel Starttidspunkt
21/2 Salg av næringstomt på Hegna til Multicom AS og TT Bygg Starter midt i denne saken
21/3 Trafikksikringsplan for Åmli kommune 2020-2023 - Til behandling i kommunestyret 2:40
21/4 Rekruttering av og godtgjøring til helsepersonell som er fast tilsett i pleie og omsorg 11:55
21/5 Åmli kommune - høringsuttale til Strategiplan 2021 - 2024 for Sørlandet Sykehus HF 18:33
Pause 20:33 - 23:53
21/6 Revisjon av retningslinjer for Åmli ungdomsråd 24:40
21/7 Lovlighetskontroll av vedtatte vedtekter for SFO 30:04
21/8 Ny selskapsavtale - Aust-Agder Revisjon IKS 1:02:25
21/9 Valgkretser i Åmli kommune 1:04:31 - Gruppemøte 1:26:42-1:38:30
Meldinger 2:02:54
Orientering / spørsmål og svar 2:03:26

Kontaktinformasjon

Arnhild Smeland
Arkiv- og systemansvarlig
E-post
Telefon 913 54 746
Mobil 913 54 746

Oppgaver:

  • Arkivleder (veiledning, opplæring, kontroll)
  • Systemansvarlig Public 360 (administrasjon, utvikling, opplæring, maler)
  • Nettside og Facebook
  • Utvalgssekretær (innkalling til- og protokoll etter politiske møter, annen oppfølging)
  • Skjenke- og serveringsbevilling (behandle søknader, oppfølging etter kontroller, etablererprøve)
  • Sommerjobb for ungdom
  • Valg