Politiske møte med saksdokument

Her finn du oversikt over alle politiske møte, med innkalling og protokoll. Innkallingane er fullstendige med saksframlegg og vedlegg.

Lenke til møter og dokument i ny innsynsmodul vil bli aktiv midt i juni.

Inntil vidare finn du innkallinger og protokoller for junimøta i tabellen under.

Innkalling/protokoll - møter juni 2019
Tittel Publisert Type
Kommunestyret 20 juni - saksdokumenter med saksvedlegg

13.06.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommunestyret 20062019 - saksdokumenter med vedlegg.pdf
Kommunestyret 20 juni - Innkalling uten saksvedlegg

13.06.2019 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Kommunestyret 20062019 - Innkalling.PDF
Kommunestyret 20 juni - Delegerte vedtak mai 2019

13.06.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned KDV mai 2019.pdf
REF 11. juni 2019 - protokoll

12.06.2019 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Protokoll REF 11062019.PDF
Arbeidsmiljøutvalet 11. juni 2019 - protokoll

11.06.2019 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Protokoll AMU 11062019.PDF
Formannskapet 11. juni 2019 - protokoll

11.06.2019 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Protokoll F 11062019.PDF
Planutvalet 11. juni 2019 - protokoll

11.06.2019 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Protokoll PL 11062019.PDF
Administrasjonsutvalet 11. juni 2019 - protokoll

11.06.2019 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Protokoll ADM 11062019.PDF
Administrasjonsutvalet 11. juni 2019 - Oversikt delegerte vedtak

04.06.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Delegerte vedtak ADM - mai 2019.pdf
Formannskapet 11 juni 2019 - innkalling

04.06.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Foreløpig innkalling - Formannskapet 11 juni 2019.pdf
Planutvalet 11 juni 2019 - innkalling

04.06.2019 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Foreløpig innkalling - Planutvalet 11 juni 2019.PDF
REF 11 juni 2019 - innkalling

04.06.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Foreløpig innkalling - REF 11 juni 2019.pdf
Administrasjonsutvalet 11 juni 2019 - innkalling

04.06.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Foreløpig innkalling - Administrasjonsutvalet 11 juni 2019.pdf
Arbeidsmiljøutvalet 11 juni 2019 - innkalling

03.06.2019 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Foreløpig innkalling - Arbeidsmiljøutvalet 11 juni 2019.PDF


Lenke til møter og dokument fram til 31.05.2019


Vi har publisert utvalsmøte tilbake til 01.01.2013. Om du leiter etter eldre ting må du ta kontakt med informasjonssenteret: 37 18 52 00 / post@amli.kommune.no og vi vil hjelpe deg.

Protokollar frå politiske møte blir godkjent i neste møte i same utval, difor er det verdt og merke seg at det kan være feil i protokollar frå møtedato fram til den er godkjent i neste møte.

Delegerte vedtak, referatsaker, meldinger og interpellasjonar

Du kan finne delegerte vedtak (delegert frå kommunestyret), referatsaker, meldingssaker og forespurnader/interpellasjonar i fulltekst på sakskartet. Delegerte vedtak frå administrasjonsutvalet inneheld personopplysningar, og er difor ikkje publisert i fulltekst.

Kontaktinformasjon

Informasjonssenter Rådhuset
E-post
Telefon 37 18 52 00
Arnhild Smeland
Arkiv- og systemansvarlig
E-post
Telefon 37 18 52 07
Mobil 913 54 746

Oppgaver:

  • Arkivleder (Veiledning, opplæring, kontroll)
  • Systemansvarlig ephorte (utvikling, opplæring, maler)
  • Nettside og Facebook
  • Utvalgssekretær (innkalling til- og protokoll etter politiske møter, annen oppfølging)
  • Skjenke- og serveringsbevilling (behandle søknader, oppfølging etter kontroller, etablererprøve)
  • Sommerjobb for ungdom
  • Valg