Politiske møte med saksdokument

Her finn du oversikt over alle politiske møte, med innkalling og protokoll. Innkallingane er fullstendige med saksframlegg og vedlegg.

Lenke til møter og dokument

Vi har publisert utvalsmøte tilbake til 01.01.2013. Om du leiter etter eldre ting må du ta kontakt med informasjonssenteret: 37 18 52 00 / post@amli.kommune.no og vi vil hjelpe deg.

Protokollar frå politiske møte blir godkjent i neste møte i same utval, difor er det verdt og merke seg at det kan være feil i protokollar frå møtedato fram til den er godkjent i neste møte.

Delegerte vedtak, referatsaker, meldinger og interpellasjonar

Du kan finne delegerte vedtak (delegert frå kommunestyret), referatsaker, meldingssaker og forespurnader/interpellasjonar i fulltekst på sakskartet. Delegerte vedtak frå administrasjonsutvalet inneheld personopplysningar, og er difor ikkje publisert i fulltekst.

Kontaktinformasjon

Informasjonssenter Rådhuset
E-post
Telefon 37 18 52 00
Arnhild Smeland
Arkiv- og systemansvarlig
E-post
Telefon 37 18 52 07
Mobil 913 54 746

Oppgaver:

  • Arkivleder (Veiledning, opplæring, kontroll)
  • Systemansvarlig ephorte (utvikling, opplæring, maler)
  • Nettside og Facebook
  • Utvalgssekretær (innkalling til- og protokoll etter politiske møter, annen oppfølging)
  • Skjenke- og serveringsbevilling (behandle søknader, oppfølging etter kontroller, etablererprøve)
  • Sommerjobb for ungdom
  • Valg