Ordførar

Om ordføreren

Ordføreren har i følge kommuneloven i oppgave å lede møtene i Formannskap og kommunestyre.

Andre oppgaver er:

  • Kommunens rettslige representant, og underskriver på vegne av kommunen, der denne myndigheten ikke er tillagt andre.
  • Har møte og talerett i alle andre kommunale organer, men bare stemmerett og forslagsrett der han er valgt medlem.
  • Representerer kommunen ved offisielle besøk og i andre sammenhenger.
  • Er bindeleddet og formidler synspunkter mellom folkevalgte og administrasjon .
  • Være tilgjengelig for kommunens innbyggere, foreninger og næringsliv

Kontaktinformasjon

Bjørn Gunnar Baas
Ordførar
E-post
Telefon 37 18 52 06
Mobil 992 42 310