Ordførar

Ordfører i Åmli kommune i perioden 2015 - 2019 er Reidar Saga (Arbeiderpartiet)
Varaordfører er Margit Smeland (Senterpartiet).

Åmli er en stor og flott kommune som ligger i hjertet av Aust-Agder. Åmli er en god kommune å bo i, det er likevel lokalpolitikere og ordførers viktigste oppgave å gjøre kommunen bedre. 

Viktige satsingsoppgaver for kommunen vil være økt tilflytting, gode boligområder, arbeidsplasser, god næringsutvikling, godt og variert kulturtilbud, gode oppvekstsvilkår og en trygg og god omsorgstjeneste.

På veldig mange områder har kommunen gode tjenester. Som kommunens folkevalgte må vi likevel tro på at alt kan forbedres og fornyes. 

For å være best mulig ordfører for kommunen ønsker og trenger jeg innspill fra kommunens innbyggere, hytteeiere, besøkende, skoleelever og andre. I den forbindelse vil jeg sette stor pris på å bli invitert til arbeidsplasser, institusjoner, foreninger og lignende. Det vil være lærerikt og en god måte for ordføreren å bli enda bedre kjent med hva som skjer i kommunen.
Derfor vil jeg sette pris på tilbakemeldinger på e-post og telefon. Det er også hyggelig å få besøk på mitt kontor på rådhuset. 

Åmli ønsker flere tilflyttere, vi har fantastisk natur og unike muligheter for friluftsliv. Åmli har overkommelige reiseavstander til et stort og spennende arbeidsmarked langs sørlandskysten.

Åmli – bygda for alle! Velkommen til Åmli!


Reidar Saga, ordførar
  

Om ordføreren

Ordføreren har i følge kommuneloven i oppgave å lede møtene i Formannskap og kommunestyre.

Andre oppgaver er:

  • Kommunens rettslige representant, og underskriver på vegne av kommunen, der denne myndigheten ikke er tillagt andre.
  • Har møte og talerett i alle andre kommunale organer, men bare stemmerett og forslagsrett der han er valgt medlem.
  • Representerer kommunen ved offisielle besøk og i andre sammenhenger.
  • Er bindeleddet og formidler synspunkter mellom folkevalgte og administrasjon .
  • Være tilgjengelig for kommunens innbyggere, foreninger og næringsliv

Kontaktinformasjon

Reidar Saga
Ordførar
E-post
Telefon 37 18 52 06
Mobil 922 93 771