Møteplan

Møteplan 1. halvår 2020

Møteplan 1. halvår 2020
Utvalg Januar Februar Mars Mai Juni Klokka
Ungdomsrådet 14 4 3 28.04 2 11:00
Rådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne 13 3 2 27.04 2 (tysd.) 18:00
Arbeidsmiljøutvalet - 10 9 4 8 08:30
Administrasjons- utvalet 20 10 9 4 8 10:00
Planutvalet 20 10 9 4 8 11:00
Formannskapet 20 10 9 4 8 12:00
Kommunestyret 30 (Avlyst) 27 19 14 18 10:00
Drøftingsmøte med arbeidstaker- organisasjonane - 25 - 26 - 13:00

Kommunestyret 27. februar på grunn av vinterferie.
REF i juni tysdag 2. juni på grunn av at måndag 1. juni er 2. pinsedag.

Møteplan 2. halvår 2020

Møteplan 2. halvår 2020
Utvalg September Oktober November Desember Klokka
Ungdomsrådet 8 6 27.10 24.11 17:30
Rådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne 7 7 26.10 23.11 18:00
Arbeidsmiljøutvalet 14 12 - 30.11 08:30
Administrasjonsutvalet 14 12 2 30.11 10:00
Planutvalet 14 12 2 30.11 11:00
Formannskapet 14 12 2 30.11 12:00
Kommunestyret 24 22 12 17 10:00
Drøftingsmøte med arbeidstaker- organisasjonane 10 29 24 - 13:00

Kommunestyret 12. november er ordinært møte som startar med framlegging av budsjett for 2021.

Generell informasjon

Ytre ramme for kommunestyremøta er kl 09:00-16:00. Dersom det er lite saker kan ordførar, med 12 dagars varsel, omberamme kommunestyremøte til kveldstid. Då med møtetid 17:00-21:00.

Alle møte i politiske utval i Åmli kommune er åpne for publikum.

Møta i utvala får ofte endra møtetidspunkt i høve til det som står i møteplanen over.
Dette på grunn av mengde saker og dersom det er befaringar el.l. For å være sikker på når møtet er må du inn å kikke på innkallinga, når den er publisert (ca ei veke før møta).

Innkallingar og protokollar til dei ulike møta finn du her på nettsida under "politiske møte med saksdokument":

Politiske møte med saksdokument