Møteplan

Møteplan 2. halvår 2023

Møteplan 2. halvår 2023
Utvalg September Oktober November Desember Klokka
Ungdomsrådet 21.08. 9 23.10. 20.11. 18:00
Rådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne 21.08. 2 23.10. 20.11. 18:00
Arbeidsmiljøutvalet 28.08. - - 27.11. 08:30
Administrasjonsutvalet 28.08. 9 30.10. 27.11. 10:00
Planutvalet 28.08. 9 30.10. 27.11. 10:30
Formannskapet 28.08 9 30.10. 27.11. 11:00
Kommunestyret 7 og 28 19 9 14 09:00
Felles formannskapsmøte - - - -

Kommunestyret 28. september er konstituerande møte for nytt kommunestyre.
Ungdomsrådet 9. oktober pga haustferie veka før.
Kommunestyret 9. november er ordinært møte som startar med framlegging av budsjett for 2024.

 

Generell informasjon

Ytre ramme for kommunestyremøta er kl 08:00-16:00. Dersom det er lite saker kan ordførar, med 12 dagars varsel, omberamme kommunestyremøte til kveldstid. Då med møtetid 17:00-21:00.

Alle møte i politiske utval i Åmli kommune er åpne for publikum.

Møta i utvala får ofte endra møtetidspunkt i høve til det som står i møteplanen over. Dei kan og bli avlyst eller flytta, og det kan kome til ekstraordinære møte.
Dette på grunn av mengde saker og dersom det er befaringar el.l. Slike endringar blir ikkje lagt inn i denne oversikten. For å være sikker på når møtet er må du inn å kikke på innkallinga, når den er publisert (ca ei veke før møta).

Innkallingar og protokollar til dei ulike møta finn du her på nettsida under "politiske møte med saksdokument", her vil og avlysingar, flyttingar og ekstraordinære møte gå fram:

Politiske møte med saksdokument