Møteplan

Møteplan 2. halvår 2019

Møteplan 2. halvår 2019
Utvalg September Oktober November Desember Klokka
Ungdomsrådet 22.08. 17. 14. 28.11. 11:00
Rådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne 26.08 21. 18. 2. 18:00
Arbeidsmiljøutvalet 26.08 21. - 2. 08:30
Administrasjonsutvalet 26.08 21. 18. 2. 10:00
Planutvalet 26.08 21. 18. 2. 11:00
Formannskapet 26.08 21. 18. 2. 12:00
Kommunestyret 5. 10. og 31. 7. og 28. 19. 10:00
Plan- og byggenemnd 3. - 15 - 14:00
Drøftingsmøte med arbeidstakerorganisasjonane 24. 29. 19 - 13:00


Kommunestyret 10. oktober er konstituerende møte for nytt kommunestyre etter valget.
Kommunestyret 7. november er eit orienteringsmøte, med framlegging av budsjett for 2020.

Generell informasjon

Ytre ramme for kommunestyremøta er kl 09:00-16:00. Dersom det er lite saker kan ordførar, med 12 dagars varsel, omberamme kommunestyremøte til kveldstid. Då med møtetid 17:00-21:00.

Alle møte i politiske utval i Åmli kommune er åpne for publikum.

Møta i utvala får ofte endra møtetidspunkt i høve til det som står i møteplanen over.
Dette på grunn av mengde saker og dersom det er befaringar el.l. For å være sikker på når møtet er må du inn å kikke på innkallinga, når den er publisert (ca ei veke før møta).

Innkallingar og protokollar til dei ulike møta finn du her på nettsida under "politiske møte med saksdokument":

Politiske møte med saksdokument