Melding om forfall

Medlemmar av eit kommunalt folkevalgt organ har plikt til å delta i organet sine møte med mindre det føreligg gyldig forfall.

Det kan være vanskeleg å definere “gyldig forfall”, men som hovudregel er det berre sjukdom som er gyldig. Det kan sjølvsagt også være tilfelle der såkalla “presserande arbeid”, reise eller vanskar med å skaffe barnepass gjer det vanskelig å møte, og kvalifiserar for forfall.

Meld forfall her:


Dersom du melder forfall til fleire møter skriv du inn alle møtedatoane det gjeld. Set gjerne utvalsforkorting føre møtedato.
Felt merka med * må fyllast ut

 

Forfall til Ungdomsrådet (UNG)  - meldast til rektor ved Åmli skule.
 

Forfall til Rådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne (REF) - meldast til leiar helse og omsorg

Medlemmar til REF, som er valgt inn for lag- og organisasjonar, ordnar varafolk sjølv.

Kontaktinformasjon

Laila Nylund
Leiar helse- og omsorg
E-post
Telefon 37 18 52 82
Mobil 992 11 769
Odd Arne Eliassen
Rektor Åmli skule
E-post
Telefon 37 08 10 72
Mobil 488 80 206