Dokument og linkar til politisk arbeid

Her finn du store saksvedlegg, dokument, presentasjonar og anna som er relevant for politikarane i deira arbeid som folkevalde i Åmli kommune.

Store saksvedlegg
Tittel Publisert Type
Rådmannen sitt framlegg til Handlingsprogram og øknomiplan 2019-2022 Årsbudsjett 2019

08.11.2018 Filtype
Framlegg til Årsrapport 2017 - årsmelding og rekneskap

12.09.2018 Filtype

Kontaktinformasjon

Christina Ødegård
Rådmann
E-post
Telefon 37 18 52 03
Mobil 951 39 792
Reidar Saga
Ordførar
E-post
Telefon 37 18 52 06
Mobil 922 93 771