Dokument og linkar til politisk arbeid

Her finn du store saksvedlegg, dokument, presentasjonar og anna som er relevant for politikarane i deira arbeid som folkevalde i Åmli kommune.

Vedlegg til sak "Godkjenning av Simonstad Næringsområde" til behandling i planutvalet 06.09.2021 og kommunestyret 23.09.2021:

Fagutredninger og høringsdokumenter
Tittel Publisert Type
D - Avrenning

19.08.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned D - Avrenning.pdf
E - Trafikknotat

19.08.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned E - Trafikknotat.pdf
F - Luftkvalitet

19.08.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned F - Luftkvalitet.pdf
K- Intern vurdering fra Åmli kommune av omdisponering av jordbruksareal – Jordlova § 9

19.08.2021 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned K- Intern vurdering fra Åmli kommune av omdisponering av jordbruksareal – Jordlova § 9.PDF
I - Kartlegging skogsdam Simonstad

19.08.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned I - Kartlegging skogsdam Simonstad.pdf
H - Næringsliv og sysselsetting

19.08.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H - Næringsliv og sysselsetting.pdf
C - Geoteknisk vurdering

19.08.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned C - Geoteknisk vurdering.pdf
G - Kulturminner og kulturmiljø

19.08.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned G - Kulturminner og kulturmiljø.pdf
B - Skredfarevurdering

19.08.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned B - Skredfarevurdering.pdf
J - Intern opptegning fra Åmli kommune av totalareal av berørt veggrunn

19.08.2021 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned J - Intern opptegning fra Åmli kommune av totalareal av berørt veggrunn.PDF
4 - ROS-analyse

19.08.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 4 - ROS-analyse.pdf
2 - Planbeskrivelse

19.08.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2 - Planbeskrivelse.pdf
A - Naturmiljø

19.08.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned A - Naturmiljø.pdf
A - Bildevedlegg

19.08.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned A - Bildevedlegg.pdf

 

Flomstudie
Tittel Publisert Type
Flomsonekart - ny

19.08.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Flomsonekart - ny.pdf
52102295_Bilag 2_Rapport oppmåling

19.08.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 52102295_Bilag 2_Rapport oppmåling.pdf
52102295_Bilag 3_Infrastuktur og bilder fra vassdraget

19.08.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 52102295_Bilag 3_Infrastuktur og bilder fra vassdraget.pdf
Sluttrapport_Flomkartlegging Nelaug

19.08.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Sluttrapport_Flomkartlegging Nelaug.pdf

 

Store saksvedlegg til politiske saker:

Store saksvedlegg
Tittel Publisert Type
Framlegg til Årsrapport 2020 - årsmelding og rekneskap 2020

28.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Framlegg til Årsrapport 2020 - årsmelding og rekneskap 2020.pdf
Kommunedirektøren sitt framlegg til Handlingsprogram og økonomiplan 2021-2024 Årsbudsjett 2021

12.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommunedirektøren sitt framlegg til Handlingsprogram og økonomiplan 2021-2024 Årsbudsjett 2021.pdf
Rådmannen sitt framlegg til årsrapport 2019 - årsmelding og rekneskap

27.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 19_11470-3 Rådmannen sitt framlegg til årsrapport 2019 - årsmelding og rekneskap.pdf
Kommunedelplan arealdel - Åmli sentrum

27.01.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommunedelplan arealdel - Åmli Sentrum.pdf
Kommuneplan arealdel - Åmli kommune

27.01.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommuneplan arealdel - Åmli kommune.pdf
Kommuneplan 2019-2031 Høringsutkast samfunnsdel

06.01.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommuneplan 2019-2031 Høringsutkast samfunnsdel.pdf
Rådmannen sitt framlegg til Handlingsprogram og økonomiplan 2020-2023 - Årsbudsjett 2020

07.11.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 19_10720-2 Rådmannen sitt framlegg til Handlingsprogram og økonomiplan 2020-2023 - Årsbudsjett 2020.pdf
K 050919 - Kommuneplan 2019 -2031 - Høringsutkast samfunnsdel

13.08.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned K 050919 - Kommuneplan 2019 -2031 - Høringsutkast samfunnsdel.pdf
K 230519 - ØABV rapport brannordning - Eivind Rake 2019

14.05.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned K 230519 - ØABV rapport brannordning - Eivind Rake 2019.pdf
K 230519 - ØABV analyse 2018 med scenariobeskrivelser

14.05.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned K 230519 - ØABV analyse 2018 med scenariobeskrivelser.pdf
K 230519 - ØABV analyser 2018

14.05.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned K 230519 - ØABV analyser 2018.pdf

Kontaktinformasjon

Christina Ødegård
Kommunedirektør
E-post
Telefon 37 18 52 03
Mobil 951 39 792
Bjørn Gunnar Baas
Ordførar
E-post
Telefon 37 18 52 06
Mobil 992 42 310