Dokument og linkar til politisk arbeid

Her finn du store saksvedlegg, dokument, presentasjonar og anna som er relevant for politikarane i deira arbeid som folkevalde i Åmli kommune.

Vedlegg til planutvalet 14. september 2020, sak høring på detaljregulering av Simonstad Næringsområde
Tittel Publisert Type
1 - Høringsutkast Planbestemmelser_ revidert

31.08.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1 - Høringsutkast Planbestemmelser_ revidert.pdf
2 - Planbeskrivelse

31.08.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2 - Planbeskrivelse.pdf
3 - Plankart

31.08.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3 - Plankart.pdf
4 - ROS-analyse

31.08.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 4 - ROS-analyse.pdf
A - Bildevedlegg

31.08.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned A - Bildevedlegg.pdf
A - Naturmiljø

31.08.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned A - Naturmiljø.pdf
B - Skredfarevurdering

31.08.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned B - Skredfarevurdering.pdf
C - Geotekninsk vurdering

31.08.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned C - Geotekninsk vurdering.pdf
D - Avrenning

31.08.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned D - Avrenning.pdf
E - Trafikknotat

31.08.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned E - Trafikknotat.pdf
F - Luftkvalitet

31.08.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned F - Luftkvalitet.pdf
G - Kulturminner og kulturmiljø

31.08.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned G - Kulturminner og kulturmiljø.pdf
H - Næringsliv og sysselsetting

31.08.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H - Næringsliv og sysselsetting.pdf
I - Kartlegging skogsdam Simonstad

31.08.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned I - Kartlegging skogsdam Simonstad.pdf

 

Vedlegg til planutvalet 14. september 2020: Mindre endring av reguleringsplan FV 415 Simonstad - Selåsvatn
Tittel Publisert Type
Vedlegg 7 Oppsummering innspill til reguleringsendring

02.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 7 Oppsummering innspill til reguleringsendring.pdf
Vedlegg 3 Planbestemmelser (endringer vist i rødt)

02.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 3 Planbestemmelser (endringer vist i rødt).pdf
Vedlegg 1 R006

02.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 1 R006.pdf
Vedlegg 1 R008

02.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 1 R008.pdf
Vedlegg 1 R007

02.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 1 R007.pdf
Oversendelsesbrev

02.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Oversendelsesbrev.pdf
Vedlegg 1 R004

02.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 1 R004.pdf
Vedlegg 1 R001

02.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 1 R001.pdf
Vedlegg 1 R003

02.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 1 R003.pdf
Vedlegg 1 R005

02.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 1 R005.pdf
Vedlegg 1 R002

02.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 1 R002.pdf
Vedlegg 4 Planbeskrivelse - Mindre endring reguleringsplan

02.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 4 Planbeskrivelse - Mindre endring reguleringsplan.pdf
Vedlegg 5 Undersøkelse av justert trase - Hovde - Nelaug

02.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 5 Undersøkelse av justert trase - Hovde - Nelaug.pdf
Vedlegg 6 Tekniske tegninger 28.08

02.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 6 Tekniske tegninger 28.08.2020.pdf

 

Store saksvedlegg
Tittel Publisert Type
Rådmannen sitt framlegg til årsrapport 2019 - årsmelding og rekneskap

27.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 19_11470-3 Rådmannen sitt framlegg til årsrapport 2019 - årsmelding og rekneskap.pdf
Kommunedelplan arealdel - Åmli sentrum

27.01.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommunedelplan arealdel - Åmli Sentrum.pdf
Kommuneplan arealdel - Åmli kommune

27.01.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommuneplan arealdel - Åmli kommune.pdf
Kommuneplan 2019-2031 Høringsutkast samfunnsdel

06.01.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommuneplan 2019-2031 Høringsutkast samfunnsdel.pdf
Rådmannen sitt framlegg til Handlingsprogram og økonomiplan 2020-2023 - Årsbudsjett 2020

07.11.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 19_10720-2 Rådmannen sitt framlegg til Handlingsprogram og økonomiplan 2020-2023 - Årsbudsjett 2020.pdf
K 050919 - Kommuneplan 2019 -2031 - Høringsutkast samfunnsdel

13.08.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned K 050919 - Kommuneplan 2019 -2031 - Høringsutkast samfunnsdel.pdf
K 230519 - ØABV rapport brannordning - Eivind Rake 2019

14.05.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned K 230519 - ØABV rapport brannordning - Eivind Rake 2019.pdf
K 230519 - ØABV analyse 2018 med scenariobeskrivelser

14.05.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned K 230519 - ØABV analyse 2018 med scenariobeskrivelser.pdf
K 230519 - ØABV analyser 2018

14.05.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned K 230519 - ØABV analyser 2018.pdf

Kontaktinformasjon

Christina Ødegård
Kommunedirektør
E-post
Telefon 37 18 52 03
Mobil 951 39 792
Bjørn Gunnar Baas
Ordførar
E-post
Telefon 37 18 52 06
Mobil 992 42 310