Dokument og linkar til politisk arbeid

Her finn du store saksvedlegg, dokument, presentasjonar og anna som er relevant for politikarane i deira arbeid som folkevalde i Åmli kommune.

Store saksvedlegg
Tittel Publisert Type
Framlegg til Årsrapport 2020 - årsmelding og rekneskap 2020

28.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Framlegg til Årsrapport 2020 - årsmelding og rekneskap 2020.pdf
Kommunedirektøren sitt framlegg til Handlingsprogram og økonomiplan 2021-2024 Årsbudsjett 2021

12.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommunedirektøren sitt framlegg til Handlingsprogram og økonomiplan 2021-2024 Årsbudsjett 2021.pdf
Rådmannen sitt framlegg til årsrapport 2019 - årsmelding og rekneskap

27.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 19_11470-3 Rådmannen sitt framlegg til årsrapport 2019 - årsmelding og rekneskap.pdf
Kommunedelplan arealdel - Åmli sentrum

27.01.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommunedelplan arealdel - Åmli Sentrum.pdf
Kommuneplan arealdel - Åmli kommune

27.01.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommuneplan arealdel - Åmli kommune.pdf
Kommuneplan 2019-2031 Høringsutkast samfunnsdel

06.01.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommuneplan 2019-2031 Høringsutkast samfunnsdel.pdf
Rådmannen sitt framlegg til Handlingsprogram og økonomiplan 2020-2023 - Årsbudsjett 2020

07.11.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 19_10720-2 Rådmannen sitt framlegg til Handlingsprogram og økonomiplan 2020-2023 - Årsbudsjett 2020.pdf
K 050919 - Kommuneplan 2019 -2031 - Høringsutkast samfunnsdel

13.08.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned K 050919 - Kommuneplan 2019 -2031 - Høringsutkast samfunnsdel.pdf
K 230519 - ØABV rapport brannordning - Eivind Rake 2019

14.05.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned K 230519 - ØABV rapport brannordning - Eivind Rake 2019.pdf
K 230519 - ØABV analyse 2018 med scenariobeskrivelser

14.05.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned K 230519 - ØABV analyse 2018 med scenariobeskrivelser.pdf
K 230519 - ØABV analyser 2018

14.05.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned K 230519 - ØABV analyser 2018.pdf

Kontaktinformasjon

Christina Ødegård
Kommunedirektør
E-post
Telefon 37 18 52 03
Mobil 951 39 792
Bjørn Gunnar Baas
Ordførar
E-post
Telefon 37 18 52 06
Mobil 992 42 310