Dokument og linkar til politisk arbeid

Her finn du store saksvedlegg, dokument, presentasjonar og anna som er relevant for politikarane i deira arbeid som folkevalde i Åmli kommune.

Vedlegg til Planutvalet 11. og kommunestyret 21. mars 2019
Tittel Publisert Type
A 1 - del av detaljreguleringsplan for fv415 Selåsvatn-Simonstad

07.03.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned A 1 - del av detaljreguleringsplan for fv415 Selåsvatn-Simonstad.pdf
B 2 - del av detaljreguleringsplan for fv415 Selåsvatn-Simonstad

07.03.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned B 2 - del av detaljreguleringsplan for fv415 Selåsvatn-Simonstad.pdf
C 3 - del av detaljreguleringsplan for fv415 Selåsvatn-Simonstad

07.03.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned C 3 - del av detaljreguleringsplan for fv415 Selåsvatn-Simonstad.pdf
D 4 - del av detaljreguleringsplan for fv415 Selåsvatn-Simonstad

07.03.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned D 4 - del av detaljreguleringsplan for fv415 Selåsvatn-Simonstad.pdf
E 5 - del av detaljreguleringsplan for fv415 Selåsvatn-Simonstad

07.03.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned E 5 - del av detaljreguleringsplan for fv415 Selåsvatn-Simonstad.pdf
F 6 - del av detaljreguleringsplan for fv415 Selåsvatn-Simonstad

07.03.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned F 6 - del av detaljreguleringsplan for fv415 Selåsvatn-Simonstad.pdf
G - del av detaljreguleringsplan for fv415 Selåsvatn-Simonstad

07.03.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned G - del av detaljreguleringsplan for fv415 Selåsvatn-Simonstad.pdf
H 8 - del av detaljreguleringsplan for fv415 Selåsvatn-Simonstad

07.03.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H 8 - del av detaljreguleringsplan for fv415 Selåsvatn-Simonstad.pdf
I 9 - del av detaljreguleringsplan for fv415 Selåsvatn-Simonstad

07.03.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned I 9 - del av detaljreguleringsplan for fv415 Selåsvatn-Simonstad.pdf
J 10-01 Vurdering av konsekvensutredning, notat

07.03.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned J 10-1 Vurdering av konsekvensutredning, notat.pdf
K 10-02 Dispensasjonssøknad vernet veg

07.03.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned K 10-2 Dispensasjonssøknad vernet veg.pdf
L 10-3 Dispensasjonssøknad svar

07.03.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned L 10-3 Dispensasjonssøknad svar.pdf
M 10-04 Fagrapport Geoteknikk

07.03.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned M 10-4 Fagrapport Geoteknikk.pdf
N 10-05 Fagrapport Geologi

07.03.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned N 10-5 Fagrapport Geologi.pdf
O 10-07 Fagrapport støy

07.03.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned O 10-7 Fagrapport støy.pdf
P 10-08 Fagrapport støy vedlegg

07.03.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned P 10-8 Fagrapport støy vedlegg.pdf
Q 10-10 ROS-analyse

07.03.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Q 10-10 ROS-analyse.pdf
R 10-11 Adresseliste til FV415

07.03.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned R 10-11 Adresseliste til FV415.pdf
S 10-12 Sammendrag av innspill oppstartsmelding og utvidelse planområde

07.03.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10.12 Sammendrag av innspill oppstartsmelding og utvidelse planområde.pdf
T 10-13 Sammendrag av innspill offentlig ettersyn

20.03.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10.13 Sammendrag av innspill offentlig ettersyn.pdf
Store saksvedlegg
Tittel Publisert Type
Rådmannen sitt framlegg til Handlingsprogram og øknomiplan 2019-2022 Årsbudsjett 2019

08.11.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Rådmannen sitt framlegg til Handlingsprogram og øknomiplan 2019-2022 Årsbudsjett 2019.pdf
Framlegg til Årsrapport 2017 - årsmelding og rekneskap

12.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Framlegg til Årsrapport 2017 - årsmelding og rekneskap.pdf

Kontaktinformasjon

Christina Ødegård
Rådmann
E-post
Telefon 37 18 52 03
Mobil 951 39 792
Reidar Saga
Ordførar
E-post
Telefon 37 18 52 06
Mobil 922 93 771