Dokument og linkar til politisk arbeid

Her finn du store saksvedlegg, dokument, presentasjonar og anna som er relevant for politikarane i deira arbeid som folkevalde i Åmli kommune.

Store saksvedlegg
Tittel Publisert Type
Kommunedirektøren sitt framlegg til Handlingsprogram og økonomiplan 2023-2026 - Årsbudsjett 2023

Kommunedirektøren sitt framlegg til Handlingsprogram og økonomiplan 2023-2026 - Årsbudsjett 2023

10.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Handlingsprogram og økonomiplan 2023-2026 - Årsbudsjett 2023 - kd sitt forslag.docx.pdf
Kommunesdirektøren sitt framlegg til Årsrapport 2021 (Årsmelding og regnskap)

09.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Framlegg til Årsrapport 2021.pdf
Kommunedirektøren sitt framlegg til Handlingsprogram og økonomiplan 2022-2025 - Årsbudsjett 2022

16.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Framlegg til - Handlingsprogram og økonomiplan 2022-2025 - Årsbudsjett 2022.docx.pdf
Framlegg til Årsrapport 2020 - årsmelding og rekneskap 2020

28.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Framlegg til Årsrapport 2020 - årsmelding og rekneskap 2020.pdf

 

Vedlegg til sak "Godkjenning av Simonstad Næringsområde" til behandling i planutvalet 06.09.2021 og kommunestyret 23.09.2021:

Fagutredninger og høringsdokumenter
Tittel Publisert Type
D - Avrenning

19.08.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned D - Avrenning.pdf
E - Trafikknotat

19.08.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned E - Trafikknotat.pdf
F - Luftkvalitet

19.08.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned F - Luftkvalitet.pdf
K- Intern vurdering fra Åmli kommune av omdisponering av jordbruksareal – Jordlova § 9

19.08.2021 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned K- Intern vurdering fra Åmli kommune av omdisponering av jordbruksareal – Jordlova § 9.PDF
I - Kartlegging skogsdam Simonstad

19.08.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned I - Kartlegging skogsdam Simonstad.pdf
H - Næringsliv og sysselsetting

19.08.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H - Næringsliv og sysselsetting.pdf
C - Geoteknisk vurdering

19.08.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned C - Geoteknisk vurdering.pdf
G - Kulturminner og kulturmiljø

19.08.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned G - Kulturminner og kulturmiljø.pdf
B - Skredfarevurdering

19.08.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned B - Skredfarevurdering.pdf
J - Intern opptegning fra Åmli kommune av totalareal av berørt veggrunn

19.08.2021 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned J - Intern opptegning fra Åmli kommune av totalareal av berørt veggrunn.PDF
4 - ROS-analyse

19.08.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 4 - ROS-analyse.pdf
2 - Planbeskrivelse

19.08.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2 - Planbeskrivelse.pdf
A - Naturmiljø

19.08.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned A - Naturmiljø.pdf
A - Bildevedlegg

19.08.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned A - Bildevedlegg.pdf

 

Flomstudie
Tittel Publisert Type
Flomsonekart - ny

19.08.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Flomsonekart - ny.pdf
52102295_Bilag 2_Rapport oppmåling

19.08.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 52102295_Bilag 2_Rapport oppmåling.pdf
52102295_Bilag 3_Infrastuktur og bilder fra vassdraget

19.08.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 52102295_Bilag 3_Infrastuktur og bilder fra vassdraget.pdf
Sluttrapport_Flomkartlegging Nelaug

19.08.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Sluttrapport_Flomkartlegging Nelaug.pdf

Kontaktinformasjon

Christina Ødegård
Kommunedirektør
E-post
Telefon 95 13 97 92
Mobil 95 13 97 92
Bjørn Gunnar Baas
Ordførar
E-post
Telefon 99 24 23 10
Mobil 99 24 23 10