Dokument og linkar til politisk arbeid

Her finn du store saksvedlegg, dokument, presentasjonar og anna som er relevant for politikarane i deira arbeid som folkevalde i Åmli kommune.

Store saksvedlegg
Tittel Publisert Type
K 050919 - Kommuneplan 2019 -2031 - Høringsutkast samfunnsdel

13.08.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned K 050919 - Kommuneplan 2019 -2031 - Høringsutkast samfunnsdel.pdf
K 230519 - ØABV rapport brannordning - Eivind Rake 2019

14.05.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned K 230519 - ØABV rapport brannordning - Eivind Rake 2019.pdf
K 230519 - ØABV analyse 2018 med scenariobeskrivelser

14.05.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned K 230519 - ØABV analyse 2018 med scenariobeskrivelser.pdf
K 230519 - ØABV analyser 2018

14.05.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned K 230519 - ØABV analyser 2018.pdf
Rådmannen sitt framlegg til årsrapport 2018 - årsmelding og rekneskap

01.05.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Årsrapport 2018 ferdig.pdf
Rådmannen sitt framlegg til Handlingsprogram og øknomiplan 2019-2022 Årsbudsjett 2019

08.11.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Rådmannen sitt framlegg til Handlingsprogram og øknomiplan 2019-2022 Årsbudsjett 2019.pdf
Framlegg til Årsrapport 2017 - årsmelding og rekneskap

12.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Framlegg til Årsrapport 2017 - årsmelding og rekneskap.pdf

Kontaktinformasjon

Christina Ødegård
Rådmann
E-post
Telefon 37 18 52 03
Mobil 951 39 792
Reidar Saga
Ordførar
E-post
Telefon 37 18 52 06
Mobil 922 93 771