Aktuelt

Vi bruker berre Facebook til dagelege nyheter og deling av aktuelle artiklar. Under finn du ein såkalla "feed" som viser det som ligg øverst i facebookprofilen til Åmli kommune. Om du klikkar på "Åmli kommune" i toppen av "feeden" kjem du inn på facebooksida vår, og kan lese nyhetene i eit større bilete enn i "feeden". Dette kan du gjere sjølv om du ikkje har konto på Facebook.

Vi publiserer følgjande på nettsida:

Nyhetsfeed frå facebook

Kontaktinformasjon

Arnhild Smeland
Arkiv- og systemansvarlig
E-post
Telefon +47 91 35 47 46

Oppgaver:

  • Arkivleder (veiledning, opplæring, kontroll)
  • Systemansvarlig Public 360 (administrasjon, utvikling, opplæring, maler)
  • Nettside og Facebook
  • Utvalgssekretær (innkalling til- og protokoll etter politiske møter, annen oppfølging)
  • Skjenke- og serveringsbevilling (behandle søknader, oppfølging etter kontroller, etablererprøve)
  • Sommerjobb for ungdom
  • Valg