Aktuelt

Vi bruker berre Facebook til dagelege nyheter og deling av aktuelle artiklar. Under finn du ein såkalla "feed" som viser det som ligg øverst i facebookprofilen til Åmli kommune. Om du klikkar på "Åmli kommune" i toppen av "feeden" kjem du inn på facebooksida vår, og kan lese nyhetene i eit større bilete enn i "feeden". Dette kan du gjere sjølv om du ikkje har konto på Facebook.

Vi publiserer følgjande på nettsida:

Nyhetsfeed frå facebook

Kontaktinformasjon

Arnhild Smeland
Konsulent
E-post
Telefon 91 35 47 46
Mobil 91 35 47 46
  • Arkivleder
  • Politisk sekretær
  • Valgansvarlig
  • Nettside, facebook, og elektroniske skjema
  • Skjenke-, salgs- og serveringsbevilling