Ledige stillingar

Under finn du oversikt over dei stillingane i kommunen som er lyst ledige pr i dag. Stillingane forsvinn frå oversikten når søknadsfristen er gått ut.

Helse og velferd søker etter helsefagarbeider som ønsker å jobbe natt

Vi har en ledig fast stilling som fagarbeider på natt i 59% fra 01.05.19. Her får du prøvd deg i en kombinasjonsstilling både inne på institusjon og ute i hjemmetjenesten. Du vil bli en del av et team på tre, der du jobber sammen med en sykepleier og en fagarbeider. Teamet fordeler oppgaver ute og inne seg imellom, og det er derfor viktig at du kan arbeide både på institusjon og i hjemmesykepleien.

Helse og velferd søker etter deg som er sykepleier og trives med å jobbe natt.

Vi har en ledig fast stilling som sykepleier på natt i et trivelig og tidvis hektisk miljø. Her får du prøvd deg i en kombinasjonsstilling både inne på institusjon og ute i hjemmetjenesten. Du vil bli en del av et team på natt der du jobber med 2 helsefagarbeider. Dere fordeler arbeidsoppgaver og hjelper hverandre i teamet.

Det er fra 01.08.19 ledige flere lærerstillinger både faste og vikariater ved Åmli skule.
Det er krav om relevant pedagogisk kompetanse for stillingene.

  • Fyller du 17 år i år, og bor i Åmli kommune? Da kan du søke sommerjobb i kommunal regi.
  • Har du eller din bedrift lyst til å tilby en eller flere 17-åringer to uker sommerjobb?
    Da kan du søke om å ta inn ungdom til sommerjobb i kommunal regi. Du får lønnstillskudd av kommunen.

Elektronisk søknadsskjema

For å søke på stilling i Åmli kommune må du bruke elektronisk søknadsskjema.

Elektronisk søknadsskjema

Søkerliste og offentlighet

Når du søker på stilling i Åmli kommune er søknaden din eit offentleg dokument på lik linje med dei fleste andre kommunale dokument. Dette er stadfesta i kommunen sitt informasjonsreglement.
Vi gjer merksam på at kommunen har offentleg søkarliste som er tilgjengelig for alle, og at opplysningar frå søknadsskjemaet (CV-en) er med i utvida søkarliste som søkarar kan få på forespørsel.

Politiattest - vandelsattest

For nokre stillingar er det krav om at søkar skal levere politiattest. På nettsida til Politiet kan du lese om dette,  Her finn du og eit eige søknadsskjema.

Meir informasjon og søknad om politiattest/vandelsattest