Ledige stillingar

Under finn du oversikt over dei stillingane i kommunen som er lyst ledige pr i dag. Stillingane forsvinn frå oversikten når søknadsfristen er gått ut.

NB: INTERN UTLYSING. Berre fast tilsette i Åmli kommune kan søke på stillinga.

I tilknytning til prosjektet På felles vei – Helsefremmende barnehager og skoler, er det for skoleåret 2019/2020 ledig en 10% prosjektstilling som «Aktivitør» på Åmli skule.

NB: INTERN UTLYSING. Berre fast tilsette i Åmli kommune kan søke på stillinga.

I tilknytning til prosjektet På felles vei – Helsefremmende barnehager og skoler, er det for barnehage året 2019/2020 ledig en 10% prosjektstilling som «Aktivitør» i barnehagene i Åmli kommune.

Vi har en ledig fast stilling som våken nattevakt/miljøarbeider innen Tenesta for funksjonshemma i enheten Habilitering og ressurs, med turnus hver 4.helg.

Vi har et spennende fagmiljø i utvikling på Timmerodden, og trenger motiverte medarbeidere til å utvikle faget og gi gode tjenester sammen med allerede eksisterende bemanning.

Arbeidet består i å yte bistand til menneske med psykisk utviklingshemming.

Vi har eit spennande fagmiljø i utvikling i Tenesta for funksjonshemma Timmerodden bufellesskap. Vi treng en motivert medarbeidar til å utvikle faget og gi gode tenestar saman med allereie eksisterande bemanning. Du er med på å sette premissane for ein spennande og meiningsfyllt kvardag for tenestemottakarane.

Arbeidet består i å yte bistand til menneske med psykisk utviklingshemming, i turnus dag/kveld med arbeid 4. kvar helg.

Elektronisk søknadsskjema

For å søke på stilling i Åmli kommune må du bruke elektronisk søknadsskjema.

Elektronisk søknadsskjema

NB: Frå ca 1. juni vil vi ta i bruk Webcruiter.

Søkerliste og offentlighet

Når du søker på stilling i Åmli kommune er søknaden din eit offentleg dokument på lik linje med dei fleste andre kommunale dokument. Dette er stadfesta i kommunen sitt informasjonsreglement.
Vi gjer merksam på at kommunen har offentleg søkarliste som er tilgjengelig for alle, og at opplysningar frå søknadsskjemaet (CV-en) er med i utvida søkarliste som søkarar kan få på forespørsel.

Politiattest - vandelsattest

For nokre stillingar er det krav om at søkar skal levere politiattest. På nettsida til Politiet kan du lese om dette,  Her finn du og eit eige søknadsskjema.

Meir informasjon og søknad om politiattest/vandelsattest