Ledige stillingar

Under finn du oversikt over dei stillingane i kommunen som er lyst ledige pr i dag. Stillingane forsvinn frå oversikten når søknadsfristen er gått ut.

Helse og velferd søker etter ferievikar sommeren 2019.

Vi søkjer deg som er ute etter ein spennande og meiningsfull jobb i sommer!

Tenesta for funksjonshemma søker etter ferievikarer sommeren 2019 i perioden fra uke 26 til uke 32.

Vi er også interessert i å komme i kontakt med personer som kan tenke seg å være tilkallingsvikarer ved behov gjennom hele året.

Elektronisk søknadsskjema

For å søke på stilling i Åmli kommune må du bruke elektronisk søknadsskjema.

Elektronisk søknadsskjema

Søkerliste og offentlighet

Når du søker på stilling i Åmli kommune er søknaden din eit offentleg dokument på lik linje med dei fleste andre kommunale dokument. Dette er stadfesta i kommunen sitt informasjonsreglement.
Vi gjer merksam på at kommunen har offentleg søkarliste som er tilgjengelig for alle, og at opplysningar frå søknadsskjemaet (CV-en) er med i utvida søkarliste som søkarar kan få på forespørsel.

Politiattest - vandelsattest

For nokre stillingar er det krav om at søkar skal levere politiattest. På nettsida til Politiet kan du lese om dette,  Her finn du og eit eige søknadsskjema.

Meir informasjon og søknad om politiattest/vandelsattest