Våken nattevakt/miljøarbeider - 78% fast stilling

Vi har en ledig fast stilling som våken nattevakt/miljøarbeider innen Tenesta for funksjonshemma i enheten Habilitering og ressurs, med turnus hver 4.helg.

Vi har et spennende fagmiljø i utvikling på Timmerodden, og trenger motiverte medarbeidere til å utvikle faget og gi gode tjenester sammen med allerede eksisterende bemanning.

Arbeidet består i å yte bistand til menneske med psykisk utviklingshemming.

Krav til kompetanse:

Fagbrev innen helse og omsorg, barne- og ungdomsarbeid eller tilsvarende.

Egenskaper:

  • Gode samarbeidsevner
  • Selvstendig og fleksibel
  • Løsningsorientert

Ved ansettelse blir det vektlagt om søker er personlig egnet for stillingen

Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

For tilsettinga gjelder vanlige kommunale vilkår fastsett i lov, forskrift, reglement eller avtale.

Dersom du har spørsmål om stillinga kan du ta kontakt med leiar for Habilitering og ressurs, Inge-Egil Hauge, telefon: 37 18 52 57/99 21 17 55 eller tjenesteansvarlig Karina Halvorsen tlf. 481 28 699.

Søk på stillinga


Søknadsfrist: 24.05.2019 med oppstart: 01.10.2019

Attester og vitnemål skal først leveres i forbindelse med et eventuelt intervju.

Politiattest etter helsepersonelloven må legges fram ved ansettelse.
 

Velkommen som søker til en spennende stilling i Åmli kommune!

Elektronisk søknadsskjema

For å søke på stilling i Åmli kommune må du bruke elektronisk søknadsskjema.

Elektronisk søknadsskjema

NB: Frå ca 1. juni vil vi ta i bruk Webcruiter.

Søkerliste og offentlighet

Når du søker på stilling i Åmli kommune er søknaden din eit offentleg dokument på lik linje med dei fleste andre kommunale dokument. Dette er stadfesta i kommunen sitt informasjonsreglement.
Vi gjer merksam på at kommunen har offentleg søkarliste som er tilgjengelig for alle, og at opplysningar frå søknadsskjemaet (CV-en) er med i utvida søkarliste som søkarar kan få på forespørsel.

Politiattest - vandelsattest

For nokre stillingar er det krav om at søkar skal levere politiattest. På nettsida til Politiet kan du lese om dette,  Her finn du og eit eige søknadsskjema.

Meir informasjon og søknad om politiattest/vandelsattest

Kontaktinformasjon

Inge Egil Hauge
Leiar habilitering og ressurs
E-post
Mobil 992 11 755
Karina Halvorsen
Tenesteansvarleg
E-post
Mobil 481 28 699