Sommervikar 2019 - Habilitering og ressurs

Tenesta for funksjonshemma søker etter ferievikarer sommeren 2019 i perioden fra uke 26 til uke 32.

Vi er også interessert i å komme i kontakt med personer som kan tenke seg å være tilkallingsvikarer ved behov gjennom hele året.

Vi søker etter:

  • Miljøterapeut
  • Miljøarbeider
  • Fagarbeider
  • Assistenter og studenter.

Tjenesten har bofellesskap med 10 enheter, samt hjemmeboende brukere.

Lønn etter tariff. Du må være 18 år og det er ønskelig at du har førerkort.

For ansettelsen gjelder vanlige kommunale vilkår fastsatt i lov, forskrift, reglement eller avtale.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med leder, habilitering og ressurs, Inge Egil Hauge tlf: 37 18 52 57/99 21 17 55. Eller på mail. inge.egil.hauge@amli.kommune.no

Du må benytte elektronisk søknadsskjema for å søke på stilling i Åmli kommune:

Søk på stillingen


Søker du på flere stillinger samtidig, må du merke av alle stillingene du søker på i skjemaet. Søknadene må da prioriteres i forhold til hverandre i feltet for tilleggsopplysninger.

Søknadsfrist: 24.februar 2019.
 

​​​​​​​Velkommen som søker til stilling i Åmli kommune!

Elektronisk søknadsskjema

For å søke på stilling i Åmli kommune må du bruke elektronisk søknadsskjema.

Elektronisk søknadsskjema

Søkerliste og offentlighet

Når du søker på stilling i Åmli kommune er søknaden din eit offentleg dokument på lik linje med dei fleste andre kommunale dokument. Dette er stadfesta i kommunen sitt informasjonsreglement.
Vi gjer merksam på at kommunen har offentleg søkarliste som er tilgjengelig for alle, og at opplysningar frå søknadsskjemaet (CV-en) er med i utvida søkarliste som søkarar kan få på forespørsel.

Politiattest - vandelsattest

For nokre stillingar er det krav om at søkar skal levere politiattest. På nettsida til Politiet kan du lese om dette,  Her finn du og eit eige søknadsskjema.

Meir informasjon og søknad om politiattest/vandelsattest

Kontaktinformasjon

Inge Egil Hauge
Leiar habilitering og ressurs
E-post
Telefon 37 18 52 57
Mobil 992 11 755