Sommerjobb for 17-åringer

 • Fyller du 17 år i år, og bor i Åmli kommune? Da kan du søke sommerjobb i kommunal regi.
 • Har du eller din bedrift lyst til å tilby en eller flere 17-åringer to uker sommerjobb?
  Da kan du søke om å ta inn ungdom til sommerjobb i kommunal regi. Du får lønnstillskudd av kommunen.

Søknadsfrist er 31. mars

Vi håper alle som kvalifiserer for sommerjobb, eller som ønsker å ha ungdom i arbeid, søker innen fristen. 
Vi kan ikke garantere at du kan få jobb, eller ha ungdom i arbeid, hvis du søker etter fristen.

Informasjon til ungdom

Kriterier for å kunne søke

 • Du må være folkeregistrert i Åmli kommune innen 1. april 2019
 • Du må fylle 17 år i løpet av 2019

Omfang

 • Både kommunen og private/næringsdrivende vil være arbeidsgiver.
 • Du får tilbud om jobb i to uker, med lønn etter kommunalt avtaleverk. Satsen er kr 135,46 pr time. Lønnssatsen kan endre seg ved lønnsoppgjøre i mai.
 • Du får bare tilbud om slik jobb ett år, det året du fyller 17.

Søknad

 • Skjemaet under må fylles ut uansett om du vil at kommunen skal finne arbeid til deg, eller om du har avtalt med privat/næringsdrivende selv.
 • Om kommunen skal finne arbeid må du krysse av for ønsket oppgave, og eventuelt skrive inn andre typer oppgaver du kan tenke deg i feltet "Alternative arbeidsoppgaver".
 • Om du vet du skal på ferie, eller det er andre ting vi bør vite om, er det fint om du skriver det inn i feltet "Merknader". Men husk å ikke skrivee sensitiv informasjon her.

SØKNADSSKJEMA

 

Informasjon til private/næringsdrivende

Rammer

 • Åmli kommune yter et tilskudd på kr 75,- pr time til private/næringsdrivende som tilbyr sommerjobb til ungdom født i 2002 i minst to uker av 37,5t. Tilskuddet blir kr 8 437,- pr ungdom, selv om du velger å tilby ungdommen mer enn to ukers sommerjobb.
 • Ungdommene skal lønnes etter kommunalt avtaleverk, pt kr 135,46 pr time. Dette kan endre seg ved lønnsoppgjøret i mai.

Søknad

 • Skjemaet under må fylles ut uansett om du vil at kommunen skal finne ungdom til deg, eller du avtaler med ungdom selv.

SØKNADSSKJEMA

Elektronisk søknadsskjema

For å søke på stilling i Åmli kommune må du bruke elektronisk søknadsskjema.

Elektronisk søknadsskjema

Søkerliste og offentlighet

Når du søker på stilling i Åmli kommune er søknaden din eit offentleg dokument på lik linje med dei fleste andre kommunale dokument. Dette er stadfesta i kommunen sitt informasjonsreglement.
Vi gjer merksam på at kommunen har offentleg søkarliste som er tilgjengelig for alle, og at opplysningar frå søknadsskjemaet (CV-en) er med i utvida søkarliste som søkarar kan få på forespørsel.

Politiattest - vandelsattest

For nokre stillingar er det krav om at søkar skal levere politiattest. På nettsida til Politiet kan du lese om dette,  Her finn du og eit eige søknadsskjema.

Meir informasjon og søknad om politiattest/vandelsattest

Kontaktinformasjon

Håvard Råmundsen Molland
Lærling kontor- og administrasjonsfaget
E-post
Telefon 37 18 52 42