INTERN UTLYSING: Rådgjevar

NB: INTERN UTLYSING. Berre fast tilsette i Åmli kommune kan søke på stillinga.

Marlene som er vår rådgiver i dag, skal ut i mammapermisjon, og det er behov for en vikar for hun i perioden 01.06.2019 til 30.03.2020 i 80 – 100%.  Det vil kunne bli behov for at du arbeid helger i dette vikariatet.

Vi søker etter deg som er utdannet sykepleier med erfaring innen helse og velferd.

Arbeids- og ansvarsområde

 • Systemansvarlig for de ulike ikt-systemene i enheten
 • Fagutvikling innen helse og velferd
 • Delta i fagutvalg i østre Agder
 • Ansvarlig for HMS-k og beredskap innen helse og velferd
 • Bistå teamsykepleiere ifht Min Vakt og turnusarbeid
 • Være kontaktledd mot IKT-agder
 • Arbeide med å få organisert Koordinerende enhet i kommunen
 • Delta i innføringen av velferdsteknologi / e-helse
 • Stedfortreder for leder

Kvalifikasjoner

 • Bachlor innen sjukepleie (180 studiepoeng)
 • Erfaring fra kommunehelsetjenesten
 • God digital kompetanse
 • Ønskelig med ledererfaring

Personlige egenskaper

 • Evne til være nytenkende og innovativ innen helse og velferd
 • Kunne arbeide selvstendig
 • Det er viktig å kunne være samlende i arbeidsmiljøet og arbeide tverrfaglig
 • Bidra positivt i arbeidsmiljøet
 • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig
 • Ha evne til å være serviceinnstilt, utviklings- og løsningsorientert.
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt ved tilsetting

Kva kan vi tilby

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Mulighet til å påvirke utviklingen av tjenestene
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter tariff

For tilsettinga gjeld vanlege kommunale vilkår fastsett i lov, forskrift, reglement eller avtale.

Om ønskeleg kan kommunen hjelpe til med å skaffe bustad/bustadtomt og barnehageplass.

Har du spørsmål om stillinga ta kontakt med
leiar Laila Nylund tlf: 37185282 epost: lny@amli.kommune.no eller
rådgjevar Marlene Kvåle tlf: 37185285 epost: marlene.kvale@amli.kommune.no

Søk på stillinga

Søker du på fleire stillingar samstundes, må du merke av alle stillingane du søker på i skjemaet. Søknadene må då prioriterast i høve til kvarandre i feltet for tilleggsopplysningar.

Søknadsfrist: 24.04.19

Elektronisk søknadsskjema

For å søke på stilling i Åmli kommune må du bruke elektronisk søknadsskjema.

Elektronisk søknadsskjema

Søkerliste og offentlighet

Når du søker på stilling i Åmli kommune er søknaden din eit offentleg dokument på lik linje med dei fleste andre kommunale dokument. Dette er stadfesta i kommunen sitt informasjonsreglement.
Vi gjer merksam på at kommunen har offentleg søkarliste som er tilgjengelig for alle, og at opplysningar frå søknadsskjemaet (CV-en) er med i utvida søkarliste som søkarar kan få på forespørsel.

Politiattest - vandelsattest

For nokre stillingar er det krav om at søkar skal levere politiattest. På nettsida til Politiet kan du lese om dette,  Her finn du og eit eige søknadsskjema.

Meir informasjon og søknad om politiattest/vandelsattest

Kontaktinformasjon

Laila Nylund
Leiar helse- og omsorg
E-post
Telefon 37 18 52 82
Marlene Kvåle
Rådgjevar
E-post
Telefon 37 18 52 85
Mobil 454 47 009