INTERN UTLYSING: Pedagogiske ledere

NB: INTERN UTLYSING. Berre fast tilsette i Åmli kommune kan søke på stillinga.

Åmli kommune har fra 01.08.19 ledig to faste stillinger som pedagogisk leder i 65%. Den ene stillingen har for tiden arbeidssted i Mosberg barnehage og den andre stillingen har for tiden arbeidssted på Dølemo Oppvekstsenter avd. barnehage.

Kvalifikasjoner

  • Godkjent utdanning
  • Gode muntlige og skriftlige - kunnskaper.
  • Grunnleggende ferdigheter med bruk av digitale verktøy.

Personlige egenskaper

  • Du har evnen til å se enkeltbarnet i en barnegruppe.
  • Du er strukturert og har evnen til å se helheten i det pedagogiske arbeidet.
  • Du er god tilrettelegger for allsidig lek og aktiviteter.
  • Du har godt humør og liker utfordringer.
  • Du er fleksibel og har gode samarbeidsevner.

Lønn etter gjeldende avtaleverk.

Politiattest må fremlegges før oppstart i stilling.

Søknadsfrist 24. april 2019

Søk på stillingene


For mer informasjon ta kontakt med barnehagestyrer for de respektive barnehagene:

  • Mosberg Barnehage, Camilla Rønningen 993 63 044
  • Dølemo Oppvekstsenter Bente R. Meyer 37 08 10 95 / 995 44 543

Elektronisk søknadsskjema

For å søke på stilling i Åmli kommune må du bruke elektronisk søknadsskjema.

Elektronisk søknadsskjema

Søkerliste og offentlighet

Når du søker på stilling i Åmli kommune er søknaden din eit offentleg dokument på lik linje med dei fleste andre kommunale dokument. Dette er stadfesta i kommunen sitt informasjonsreglement.
Vi gjer merksam på at kommunen har offentleg søkarliste som er tilgjengelig for alle, og at opplysningar frå søknadsskjemaet (CV-en) er med i utvida søkarliste som søkarar kan få på forespørsel.

Politiattest - vandelsattest

For nokre stillingar er det krav om at søkar skal levere politiattest. På nettsida til Politiet kan du lese om dette,  Her finn du og eit eige søknadsskjema.

Meir informasjon og søknad om politiattest/vandelsattest

Kontaktinformasjon

Bente Rønningen Meyer
Styrar Dølemo barnehage
E-post
Telefon 37 08 10 97
Camilla Rønningen
Styrar Mosberg barnehage
E-post
Telefon 37 08 10 92