Dyktige medarbeidere til barnehagene i Åmli

Vi søker dyktige medarbeidere til barnehagene i Åmli

I Åmli kommune er det tre kommunale barnehager. Beverborga barnehage i Åmli sentrum, Mosberg barnehage på Selåsvatn og barnehagen på Dølemo Oppvekstsenter.

Barnehageåret 2019/2020 er det et antall ledige midlertidige stillinger og vikariat som barnehagelærer, spesialpedagog og fagarbeider.

Stillingene er fordelt som følger:

Dølemo oppvekstsenter avd. barnehage:

 • 40% stilling midlertidig som barnehagelærer. Denne stillingen kan sees i sammenheng med tilsvarende stilling i Mosberg barnehage.
 • 130% midlertidig stilling og 40% vikariat som fagarbeider.

Mosberg barnehage:

 • 40% stilling som barnehagelærer. Denne stillingen kan sees i sammenheng med tilsvarende stilling på Dølemo oppvekstsenter avd. barnehage.

Beverborga barnehage:

 • 100% midlertidig stilling som barnehagelærer.
 • 50% vikariat som fagarbeider i perioden 01.08.-31.12.19. 

Spesialpedagog

 • 40% midlertidig stilling som spesialpedagog med arbeidssted i Åmli barnehager. Stillingsprosenten kan kanskje bli utvidet.

Åmli barnehager har i tillegg behov for tilkallingsvikarer.

Kvalifikasjoner

 • Godkjent utdanning
 • Gode muntlige og skriftlige - kunnskaper.
 • Grunnleggende ferdigheter med bruk av digitale verktøy.

Personlige egenskaper

 • Du har evnen til å se enkeltbarnet i en barnegruppe.
 • Du er strukturert og har evnen til å se helheten i det pedagogiske arbeidet.
 • Du er god tilrettelegger for allsidig lek og aktiviteter.
 • Du har godt humør og liker utfordringer.
 • Du er fleksibel og har gode samarbeidsevner.

Lønn etter gjeldende avtaleverk.

Politiattest må fremlegges før oppstart i stilling.

Oppgi ønsket arbeidssted og stillingsstørrelse i søknaden.

Søk på stillingene

Søknadsfrist 3. mai 2019

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

For mer informasjon ta kontakt med barnehagestyrerne for de respektive barnehagene:

 • Beveborga barnehage, Evy Sandhaug 37 18 52 68 / 917 08 964
 • Mosberg Barnehage, Camilla Rønningen 993 63 044
 • Dølemo Oppvekstsenter Bente R. Meyer 37 08 10 95 / 995 44 543

Elektronisk søknadsskjema

For å søke på stilling i Åmli kommune må du bruke elektronisk søknadsskjema.

Elektronisk søknadsskjema

Søkerliste og offentlighet

Når du søker på stilling i Åmli kommune er søknaden din eit offentleg dokument på lik linje med dei fleste andre kommunale dokument. Dette er stadfesta i kommunen sitt informasjonsreglement.
Vi gjer merksam på at kommunen har offentleg søkarliste som er tilgjengelig for alle, og at opplysningar frå søknadsskjemaet (CV-en) er med i utvida søkarliste som søkarar kan få på forespørsel.

Politiattest - vandelsattest

For nokre stillingar er det krav om at søkar skal levere politiattest. På nettsida til Politiet kan du lese om dette,  Her finn du og eit eige søknadsskjema.

Meir informasjon og søknad om politiattest/vandelsattest

Kontaktinformasjon

Evy Margrete Sandhaug
Styrar Beverborga barnehage
E-post
Telefon 37 18 52 68
Mobil 917 08 964
Camilla Rønningen
Styrar Mosberg barnehage
E-post
Telefon 37 08 10 92
Bente Rønningen Meyer
Styrar Dølemo barnehage
E-post
Telefon 37 08 10 97