Ledige stillingar

Under finn du oversikt over dei stillingane i kommunen som er lyst ledige pr i dag. Stillingane forsvinn frå oversikten når søknadsfristen er gått ut.

  • Fyller du 17 år i år, og bor i Åmli kommune? Da kan du søke sommerjobb i kommunal regi.
  • Har du eller din bedrift lyst til å tilby en eller flere 17-åringer to uker sommerjobb?
    Da kan du søke om å ta inn ungdom til sommerjobb i kommunal regi. Du får lønnstillskudd av kommunen.

Elektronisk søknadsskjema

For å søke på stilling i Åmli kommune må du bruke elektronisk søknadsskjema.

Elektronisk søknadsskjema

Søkerliste og offentlighet

Når du søker på stilling i Åmli kommune er søknaden din eit offentleg dokument på lik linje med dei fleste andre kommunale dokument. Dette er stadfesta i kommunen sitt informasjonsreglement.
Vi gjer merksam på at kommunen har offentleg søkarliste som er tilgjengelig for alle, og at opplysningar frå søknadsskjemaet (CV-en) er med i utvida søkarliste som søkarar kan få på forespørsel.

Politiattest - vandelsattest

For nokre stillingar er det krav om at søkar skal levere politiattest. På nettsida til Politiet kan du lese om dette,  Her finn du og eit eige søknadsskjema.

Meir informasjon og søknad om politiattest/vandelsattest