Varsel om utvidelse av plangrense for reguleringsplan for fortau og kryssløsning Negardskleiva - Skolekleiva

Den 16.11.2021 varslet Rambøll Norge, nå Henning Larsen Architects oppstart av regulering av fortau og kryssløsning langs Negardskleiva og Åmli skole. Underveis i planarbeidet viser det seg behov for å utvide deler
av planområdet.

Utvidelsen omfatter arealer på østsiden av Åmli skole. Her utvides planområdet for å legge til rette for en volleyballbane på baksiden av skolebygget. Les mer i dette varslingsbrevet: 

varsling om utvidelse av plangrense for reguleringsplan for fortau og kryssløsning Negardskleiva - Skolekleiva (PDF, 847 kB)

Har du innspill til foreslått utvidelse av planområdet? Send en epost til:  Gustavo.Manzanares@henninglarsen.com innen 20.11.2022.