Tjenestekontoret åpnet 1. november!

Tjenestekontoret i Åmli skal fra 1.november ta seg av alle søknader om tjenester innenfor helse- og omsorgstjenesteloven. Dette er tjenester du mottar fra kommunen som feks hjemmehjelp, hjemmesykepleie, trygghetsalarm, sykehjemsplass o.l.

Kontoret er lokalisert på Åmli rådhus

Åpningstid er:

  • Tirsdag: timeavtaler kl 13.00 – 15.00
  • Onsdag: uten timeavtale kl 09.00 – 11.30
  • Fredag: timeavtale kl 10.00 – 14.00

Telefonnummer: 90135998
Epost: tjenestekontor@amli.kommune.no

Det vil bli lagt ut mer informasjon i egen artikkel på vår nettside i løpet av kort tid.