Orientering om saksbehandlingstid - byggesak

Åmli kommune har for tiden stor pågang av byggesaker og redusert bemanning som følge av ferieavvikling. Det må derfor påberegnes lengre saksbehandlingstid enn normalt.

Vi forventer en saksbehandlingstid på opptil 1-2 måneder ut over lovbestemt frist fra vi har mottatt komplett søknad.

Forventet saksbehandlingstid er som hovedregel perioden fra søknaden er mottatt til vedtaksdato. Spesielt krevende saker eller saker der vi ikke har fått fullstendige og riktige opplysninger, kan ta lengre tid. Åmli kommune tar forbehold om at saksbehandlingstiden kan endres på kort varsel og etter at vi har fått din søknad, særlig ved ferieavvikling.

Det vises i denne forbindelse til Forvaltningslovens § 11a.

Kontaktinformasjon

Kristine Pedersen-Rise
Saksbehandler byggesak (telefontid tirsdag og torsdag kl 12-14 - FERIE TIL 04.08.)
E-post
Mobil 976 37 823
Yngvar Mjåland
Leiar samfunn
E-post
Telefon 37 18 52 53
Mobil 480 02 925