Offentlig høring av Reguleringsplan Hestedalsfjell hyttegrend på gnr 24, bnr. 397

Planutvalget har i sitt møte den 09.03.2020 vedtatt å legge forslag til reguleringsplan Hestedalsfjell hyttegrend ut til offentlig ettersyn jf. Lov om planlegging og byggesaksbehandling §12-10.

Merknader til planforslaget må være oss i hende innem 1. mai 2020 og sendes skriftlig per post/e-post til Åmli Kommune, Gata 5, 4865 Åmli eller post@amli.kommune.no

Dokument reguleringsplan Hestedalsfjell hyttegrend
Tittel Publisert Type
ROS-analyse Hestedalsfjellet

17.03.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned ROS_Analyse Hestedalsfjellet.PDF
Bestemmelser Hestedalsfjellet hyttegrend

17.03.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Bestemmelser Hestedalsfjellet hyttegrend.PDF
Plankart Hestedalsfjellet hyttegrend

17.03.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Plankart Hestedalsfjellet hyttegrend.PDF
Vedlegg Utsnitt planforslag ala 2006

17.03.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Vedlegg Utsnitt planforslag ala 2006.PDF
Planomtale Hestedalsfjellet hyttegrend

17.03.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Planomtale Hestedalsfjellet hyttegrend.PDF

Kontaktinformasjon

Kjetil Nese
Avdelingsingeniør byggesak
E-post
Telefon 37 18 52 55
Mobil 932 19 881