Offentlig høring av detaljreguleringplan for østre del av Vikstøyl hyttegrendt på gnr 24 bnr 397

Planutvalget har i sitt møte den 09.03.2020 vedtatt å legge forslag til detaljreguleringsplan Østre del av Vikstøyl hyttegrend ut til offentlig ettersyn jf. Lov om planlegging og byggesaksbehandling §12-10.

Merknader til planforslaget må være oss i hende innen 1. mai 2020 og sendes skriftlig per post/e-post til Åmli Kommune, Gata 5, 4865 Åmli eller post@amli.kommune.no

Dokument detljregulering østre del av Vikstøyl hyttegrend
Tittel Publisert Type
ROS-Analyse tilhørende Østre del av Vikstøyl hyttegrend

17.03.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned ROS-Analyse tilhørende Østre del av Vikstøyl hyttegrend.PDF
Planbestemmeslser Østre del av Vikstøyl hyttegrend

17.03.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Planbestemmeslser Østre del av Vikstøyl hyttegrend.PDF
Plankart Østre del av Vikstøyl hyttegrend

17.03.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Plankart Østre del av Vikstøyl hyttegrend.PDF
Planomtale Østre del av Vikstøyl hyttegrend

17.03.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Planomtale Østre del av Vikstøyl hyttegrend.PDF

Kontaktinformasjon

Kjetil Nese
Avdelingsingeniør byggesak
E-post
Telefon 37 18 52 55
Mobil 932 19 881