Nå vil du motta digital post om du er pasient eller pårørende innenfor helse- og omsorg eller habilitering og ressurs

Vårt fagsystem innenfor helse- og omsorg og habilitering og ressurs, Profil, blir fra 7. september oppgradert til å være fullelektronisk.
Vi får også digital forsendelse av post, som betyr at det ikke lenger er signatur på vedtakene, men de er elektronisk godkjent og gyldige likevel. Posten blir nå sendt digitalt, dersom du ikke har reservert deg mot det.

Hvordan posten kan mottas:

 • Dersom du bruker Altinn, men ikke åpner brevet i Altinn, vil du også få brevet i papirpost etter noen dager. Åpner du det regnes det som lest og blir ikke sendt med papirpost.
  Du vil få varsel på sms eller epost om at du har fått brev i Altinn.
  Du må bruke elektronisk ID for å logge deg inn.
 • Dersom du har valgt å bruke digital postkasse (Digipost eller eBoks) vil du bare motta posten digitalt. Da har du selv valgt å åpne posten digitalt og den blir ikke sendt i papirform.
  Du kan selv sette opp om du skal varsles pr epost eller sms, eller begge deler, i din digitale postkasse.
  Du må bruke elektronisk ID for å logge deg inn.
 • Dersom du har reservert deg mot digital post vil du få brevet i posten som før.

Uansett hvilken måte du har valgt å motta post på så er det viktig at du passer på at kontaktinformasjonen din er riktig.

Her kan du lese mer om digital postkasse: https://www.norge.no/nb/velg-digital-postkasse 

Her kan du lese mer om å oppdatere kontaktinformasjon, og om å  reservere deg mot digital post: https://www.norge.no/nb/oppdater-kontaktinformasjon 

Her kan du lese mer om elektronisk ID: https://www.norge.no/nb/elektronisk-id  

Begrunnelse:

 • Kommunen og statlige etater ønsker å sende deg post digitalt i stedet for på papir.
   
 • Stat og kommune kan ikke sende deg vedtaksbrev, skatteoppgjør eller sensitiv informasjon på e-post fordi det ikke er sikkert nok. En digital postkasse er sikker, og her kan du lagre posten din så lenge du ønsker. Posten din kommer også raskere frem fordi du får tak i den uansett hvor du er (om du har din digitale postkasse tilgjengelig på mobilen).
   

Med vennlig hilsen

Anja Mogensen Mølmen, saksbehandler
Laila Nylund, leder

Kontaktinformasjon

Laila Nylund
Leiar helse- og omsorg
E-post
Telefon 37 18 52 82
Mobil 992 11 769
Anja Mogensen Mølmen
Konsulent
E-post
Telefon 37 18 52 80
Mobil 922 27 164