Kunngjøring: Varsel om igangsetting av detaljregulering for Raudåna næringsområde / massetak i Åmli kommune

Med heimel i Plan- og bygningslovens § 12-8, blir det med dette varsla at AT-skog på vegne av Olstad Entreprenør AS startar arbeid med detaljregulering for næringsområde/masseuttak på gnr./bnr 39/24 i Åmli kommune. Planen har fått PLANID 2020003.

Dokument Raudåna massetak/næringsområde
Tittel Publisert Type
Varselbrev Raudåna massetak

07.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned VarselbrevRaudåna massetak.pdf
Varselkart Raudåna massetak

07.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Varselkart Raudåna massetak.pdf
Vurdering konsekvensutredning Raudåna massetak

07.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vurdering konsekvensutredning Raudåna massetak.pdf
Referat oppstartsmøte Raudåna massetak

07.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Referat oppstartsmøte Raudåna massetak.pdf