Kunngjøring: Novembermøtene i de politiske utvalgene er avlyst

Fordi det er få eller ingen aktuelle saker til utvalgene sine novembermøter blir alle avlyst.

Dette gjelder følgende utvalgsmøter:

  • Råd for eldre og menneske med funksjonsnedsettelse 25. oktober
  • Ungdomrsrådet 26. oktober
  • Administrasjonsutvalet, planutvalet og formannskapet 1. november

Arbeidsmiljøutvalet har ikke oppsatt møte i november.

Kommunestyremøtet 11. november vil blir gjennomført som oppsatt.
Her vil det blir gjennomgang av kommunedirektøren sitt budsjettforslag.