Kunngjøring: Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hund i deler av Åmli kommune

EKSTRAORDINÆR BÅNDTVANG ER OPPHEVET FRA 07.01.2022.

Det er i dag innført ekstraordinær båndtvang for hund i Åmli kommune, med unntak av Skjeggedal, Tovdal og Gjøvdal.

Les forskriften:

Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hund i Åmli kommune

Med hjemmel i § 6 f i lov av 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold, har Åmli kommune i Agder den 10.12.2021 fastsatt følgende forskrift:

§ 1
Av hensyn til viltet innføres det ekstraordinær båndtvang gjeldende for Åmli kommune, unntatt Skjeggedal, Tovdal og Gjøvdal (gamle Tovdal og Gjøvdal kommuner). Ekstraordinær båndtvang innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet.

§ 2
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder inntil den blir opphevet av ny forskrift når snøforholdene tillater det eller maksimalt til 01.04.2022.

§ 3
Forskriften kan påklages til statsforvalteren.

Kontaktinformasjon

Helge Sines
Skogbruksrådgjevar
E-post
Telefon 950 72 375
Mobil 950 72 375