Kunngjøring: Detaljregulering for Ruadåna massetak, plan id 2020005 – melding om vedtak

Kommunestyret vedtok i møte 23.09.21, sak PS 21/34 Detaljregulering for Raudåna masseuttak. Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Agder av en part eller annen som har rettslig klageinteresse i saken jf plan- og bygningsloven § 12-12, 3. ledd, jf § 1-9 og forvaltningsloven §28. Eventuell klage sendes Åmli kommunen innen 22.10.2021.

Vedtatte plandokumenter finner du her:

Dokument Raudåna massetak
Tittel Publisert Type
Særutskrift - Reguleringsplan for Raudåna massetak gnr 39 bnr 24

01.10.2021 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned 20_1423-23 Særutskrift - Reguleringsplan for Raudåna massetak, gnr. 39, bnr. 24 - 2 254155_1_1 (1).PDF
Føresegner Raudåna

01.10.2021 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned 20_1423-24 FøresegnerRaudåna230921 254671_1_1.PDF
Regplandok Kateraas Vedtatt 230921

01.10.2021 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned 20_1423-24 RegplandokKateraasVedtatt230921 254672_1_1.PDF
RegplanKart Raudåna 23092021

01.10.2021 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned 20_1423-24 RegplanKartRaudåna23092021 254673_1_1.PDF

Kontaktinformasjon

Kristine Pedersen-Rise
Saksbehandler byggesak (telefontid tirsdag og torsdag kl 12-14)
E-post
Mobil 976 37 823