Kunngjering: Vedtak av detaljregulering, Simonstad Næringsområde

Oppstart av detaljregulering av Simonstad Næringspark følger vedtak i kommunestyre 21.06.2018, saksnr. 18/58. Planutvalget behandlet saken i møte 14.09.2020 sak 20/17, og godkjente høringsutkast for reguleringsplan. Denne ble lagt ut til formell høring 15.09.2020, med frist 31.10.2020. Endelig vedtak av reguleringsplan Simonstad Næringsområde i Åmli kommune ble gjort i kommunestyret 23. september 2021.

Her finner du særutskrift av vedtak med endelig plan og bestemmelser:

Dokument Simonstad Næringsområde
Tittel Publisert Type
Særutskrift - Godkjenning av reguleringsplan Simonstad Næringsområde

30.09.2021 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned 20_74-39 Særutskrift - Godkjenning av reguleringsplan Simonstad Næringsområde 254149_1_1.PDF
Simonstad næringsområde-Planbestemmelser

30.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10204126-PLAN-RAP-02__Bestemmelser.pdf
Simonstad næringsområde-Plankart

30.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned R01-Simonstad-næringsområde-Plankart.pdf

Kontaktinformasjon

Yngve Ramse Trædal
Leiar næring og utvikling
E-post
Telefon 37 18 52 24
Mobil 982 55 432