Kunngjering: Rådmannen sitt framlegg til Handlingsprogram og økonomiplan 2020-2023 - Årsbudsjett 2020

Rådmannen sitt framlegg til Handlingsprogram og økonomiplan 2020-2023 - Årsbudsjett 2020 blei 7. november presentert for kommunestyret og arbeidstakarorganisasjonane i Åmli kommune. Budsjettet skal behandlast i alle utval før det går til endeleg behandling i kommunestyret 19. desember.