Kunngjering: Rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2019

Rådmannens framlegg til "Handlingsprogram og økonomiplan 2019-2022. Årsbudsjett 2019" blei presentert for kommunestyret 8. november. Det skal så behandlast i utvalsmøter 26. november og endeleg i kommunestyret 13. desember.