Kunngjering: Organisatoriske endringar i Åmli kommune frå 1. januar

Frå 01.01.2020 er det gjort følgjande organisatoriske endringar i Åmli kommune:

  • Kulturskulen er flytta frå Oppvekst til Samfunn
  • Helsestasjonen er flytta frå Oppvekst til Helse og omsorg

Du vil finne kontaktinfo til dei tilsette under ny eining under "Kontakt oss og vakttelefonar" og Søk etter tilsette"