Kunngjering: Oppstart av reguleringsplanarbeid - Hauglandsmoen næringsområde

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 meldes det oppstart av planarbeid for nytt næringsområde Hauglandsmoen i Åmli kommune. Varsel gjelder detaljregulering, samt offentlig høring av forslag til planprogram.

Dokument - Hauglandsmoen næringsområde
Tittel Publisert Type
Næringsområde Hauglandsmoen Åmli kommune - varslingsbrev

11.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20220510_Næringsområde Hauglandsmoen Åmli kommune_Varslingsbrev.pdf
Utsendt varsel

11.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Utsendt varsel.pdf
Forslag planprogram

11.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2022-04-26 Forslag planprogram.pdf
Planområdet - Hauglandsmoen

11.05.2022 Filtype: tif. Klikk for å laste ned Planområdet-Hauglandsmoen.tif