Kunngjering: Kommunedirektøren sitt framlegg til Handlingsprogram og økonomiplan 2023-2026 - Årsbudsjett 2023

Kommunedirektøren sitt framlegg til Handlingsprogram og økonomiplan 2023-2026 - Årsbudsjett 2023 blei 10. november presentert for kommunestyret i Åmli kommune. Presentasjonen blei sendt direkte, og kan (fra fredag 11. november) sjåast i opptak under "KommuneTV" på vår nettside.

Budsjettet skal behandlast i alle utval 21. og 28. november. Også i formannskapet som skal gi innstilling til endeleg behandling i kommunestyret 15. desember.

Dersom nokon har innspel til budsjettsakene må desse være sendt til kommunen innan 29. november, om dei skal bli med sakene til endeleg behandling i kommunestyret. Slike innspel sendast til post@amli.kommune.no 

Du kan lese dokumentet her:

Kommunedirektøren sitt framlegg til Handlingsprogram og økonomiplan 2023-2026 - Årsbudsjett 2023 (PDF, 4 MB)

Kontaktinformasjon

Christina Ødegård
Kommunedirektør
E-post
Telefon 951 39 792
Mobil 951 39 792