Kunngjering: Detaljregulering Trafikksikkerhet fv 415, Simonstad - varsel om igangsetting av planarbeid

Det kunngjøres med dette at nevnte område tas opp til regulering iht. plan- og bygningslovens (pbl) § 12-8. Området skal detaljreguleres jf. pbl § 12-3.
Planområdet ligger på Simonstad i Åmli kommune. Planområdet er totalt på 83 daa, og er avgrenset som vist på vedlagt kart.

Dokument detaljregulering trafikksikkerhet fv 415 Simonstad
Tittel Publisert Type
Kunngjøringsbrev, datert 07072020

06.07.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kunngjøringsbrev, datert 06.07.20.pdf
Referat oppstartsmøte Sykkelvei Simonstad 26052020

06.07.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Referat oppstartsmøte Sykkelvei simonstad 26.05.2020.pdf
Planinitiativ, datert 20052020 rev 02072020

06.07.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planinitiativ_20.05.20_rev 02.07.20.pdf
Kunngjøringskart, datert 06072020

06.07.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kunngjøringskart_06.07.20.pdf