Kunngjering: Åpningstid for rådhuset og sentralbordet 09.00-14.00

Åpningstid for rådhuset og sentralbordet er 09.00-14.00 frå 1. oktober. 
Dette er ei prøveordning i oktober og november 2021.

Du kan kontakte saksbehandlar på direktetelefon eller epost når som helst.
Dersom du avtaler tidspunkt kan du kome på rådhuset utanom åpningstida, saksbehandlar vil då sleppe deg inn.

Her finn du kontaktinformasjon