Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Åmli kommune har fått tildelt 250.000 kr i statlige midler under «Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter». Målet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis andre kompensasjonsordninger for Covid19.

Hvem kan søke

  • Virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, drosje/taxinæring, treningsstudio, kulturinstitusjoner og andre som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger - og som har hatt inntektsbortfall og/eller ekstra kostnader på grunn av strenge smitteverntiltak.
  • Virksomheter med forretningsadresse i Åmli.
  • Virksomheter med omsetning under 20 millioner for driftsåret 2019. Det forutsettes at de største bedriftene får tilskudd via den statlige kompensasjonsordningen eller andre ordninger.
  • Søker må dokumentere riktig håndtering av skatter og avgifter på søknadstidspunktet verifisert med en skatteattest av ny dato.

Hva det ikke gis tilskudd til

  • Tiltak som faller utenfor de rammer og retningslinjer som fremkommer av utlysningen.
  • Offentlig eide virksomheter eller lag og foreninger
  • Søknader hvor søker allerede har mottatt tilskudd som til sammen overskrider statsstøtte-regelverkets grense for bagatellmessig støtte, 200 000 EUR innenfor en periode på 3 år. 
  • Virksomheter som er under konkursbegjæring eller lignende. Ved konkurs de kommende 2 mnd. fra tildelingsdato skal tilskuddet tilbakebetales.

Hvordan søke?

Gå til www.regionalforvaltning.no, logg inn som ny eller eksisterende bruker, og fyll ut søknadsskjema for «kommunal kompensasjonsordning Østre Agder». Søknadsfrist er 19. april 2021.

Saksbehandling

Alle søknader vurderes i henhold til kriteriene for tilskudd. Søknader vil bli behandlet av næringsfondsteamet i Det Regionale næringsfond Østregionen. 

Størrelse på tilskuddene kan bli justert jfr omsøkt beløp avhengig av omfang og kvalitet av mottatte søknader.

Søknadene vil behandles innen 15 mai. Om ikke alle midlene tildelt da, vurderes en ny søknadsrunde.

For mer informasjon kontakt

Enhetsleder Næring og utvikling: Yngve Ramse Trædal, tlf 982 55 432, yngve.ramse.traedal@amli.kommune