Høring: Reguleringsplan Simonstad næringsområde

I forbindelse med reguleringsplan for Simonstad næringsområde (Plan ID 0929 2018005) legges denne herved til formell høring iht. plan og bygningslova § 12-10. Høringsutkastet ble behandlet i planutvalget 14. september 2020. Vedlagt er særutskrift for vedtaket som inkluderer vurdering av innkomne innspill fra forhåndshøringen for reguleringsplanen.

Til høring av reguleringsplanen er følgende dokument:

Planforslag for Simonstad næringsområde med følgende dokumenter:

 1. Planbestemmelser
 2. Planbeskrivelse
 3. Plankart
 4. ROS analyse

Faglige utredninger som har blitt utarbeidet i forbindelse med detaljreguleringsplan for Simonstad næringsområde inkludert:

 1. Naturmiljø med bildevedlegg
 2. Skredfarevurdering
 3. Geoteknisk vurdering
 4. Avrenning
 5. Trafikknotat
 6. Luftkvalitet
 7. Kulturminner og kulturmiljø
 8. Næringsliv og sysselsetting
 9. Kartlegging skogsdam Simonstad
 10. Intern opptegning fra Åmli kommune av totalareal av berørt veggrunn
 11. Intern vurdering fra Åmli kommune av omdisponering av jordbruksareal – Jordlova § 9

Du finner alle dokumentene her:

Dokument Simonstad Næringsområde
Tittel Publisert Type
Særutskrift - Høringsutkast reguleringsplan Simonstad Næringsområde

15.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Særutskrift - Høringsutkast reguleringsplan Simonstad Næringsområde.pdf
1 - Høringsutkast Planbestemmelser

15.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1 - Høringsutkast Planbestemmelser.pdf
2 - Planbeskrivelse

15.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2 - Planbeskrivelse.pdf
3 - Plankart

15.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3 - Plankart.pdf
4 - ROS-analyse

15.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 4 - ROS-analyse.pdf
A - Naturmiljø

15.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned A - Naturmiljø.pdf
A - Bildevedlegg

15.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned A - Bildevedlegg.pdf
B - Skredfarevurdering

15.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned B - Skredfarevurdering.pdf
C - Geotekninsk vurdering

15.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned C - Geotekninsk vurdering.pdf
D - Avrenning

15.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned D - Avrenning.pdf
E - Trafikknotat

15.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned E - Trafikknotat.pdf
F - Luftkvalitet

15.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned F - Luftkvalitet.pdf
G - Kulturminner og kulturmiljø

15.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned G - Kulturminner og kulturmiljø.pdf
H - Næringsliv og sysselsetting

15.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H - Næringsliv og sysselsetting.pdf
I - Kartlegging skogsdam Simonstad

15.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned I - Kartlegging skogsdam Simonstad.pdf
J - Intern opptegning fra Åmli kommune av totalareal av berørt veggrunn

15.09.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned J - Intern opptegning fra Åmli kommune av totalareal av berørt veggrunn.PDF
K- Intern vurdering fra Åmli kommune av omdisponering av jordbruksareal – Jordlova § 9

15.09.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned K- Intern vurdering fra Åmli kommune av omdisponering av jordbruksareal – Jordlova § 9.PDF

 

Eventuelle innspill kan sendes til post@amli.kommune.no, eller i brev til: Åmli kommune, Gata 5, 4865 Åmli

Frist for å gi innspill settes til 31. oktober 2020.