Høring: Reguleringsplan for fv. 415 Selåsvatn-Simonstad

Statens vegvesen og Aust-Agder fylkeskommune, har i samarbeid med Åmli kommune lagd en detaljreguleringsplan for fv. 415 fra Selåsvatn til Simonstad. Formålet med detaljreguleringsplanen er å regulere areal for en ny vei som bedrer fremkommeligheten og trafikksikkerheten. Aust-Agder fylkeskommune har avsatt midler til å bygge vegen i inneværende budsjettperiode  (2019-2023).

Forslag til plan med tilhørende dokumenter ligger nå ute til offentlig ettersyn.
Du finner elektronisk versjon her på nettsiden og dokumentene i papirformat i rådhusets informasjonssenter.

Frist for merknader er 10. januar 2019.

Dersom du ønsker å se videoen i fullskjerm, trykk på "Vimeo" nede i høyre hjørne.

Video er laget av Statens vegvesen Region sør. Videoen viser planlagt vegtrase og begynner på toppen mot Hovdefjell (der turvegen mot Hovdefjell starter) og flytter se nordover mot Simonstad.

Dokumenter:

Noen av dokumentene er store og derfor tunge å laste ned.
Alle dokumentene ligger også tilgjengelige i papirformat i rådhusets informasjonssenter.

10.9 Tegningshefte viser detaljene for hele strekningen:

Arealplankart som viser detaljene for delstrekninger
Tittel Publisert Type
R009_0929_2018003_detaljreguleringsplan for fv415 Selåsvatn-Simonstad

22.11.2018 Filtype
R008_0929_2018003_detaljreguleringsplan for fv415 Selåsvatn-Simonstad

22.11.2018 Filtype
R007_0929_2018003_detaljreguleringsplan for fv415 Selåsvatn-Simonstad

22.11.2018 Filtype
R006_0929_2018003_detaljreguleringsplan for fv415 Selåsvatn-Simonstad

22.11.2018 Filtype
R005_0929_2018003_detaljreguleringsplan for fv415 Selåsvatn-Simonstad

22.11.2018 Filtype
R004_0929_2018003_detaljreguleringsplan for fv415 Selåsvatn-Simonstad

22.11.2018 Filtype
R003_0929_2018003_detaljreguleringsplan for fv415 Selåsvatn-Simonstad

22.11.2018 Filtype
R002_0929_2018003_detaljreguleringsplan for fv415 Selåsvatn-Simonstad

22.11.2018 Filtype
R001_0929_2018003_detaljreguleringsplan for fv415 Selåsvatn-Simonstad

22.11.2018 Filtype

 

Fagrapporter
Tittel Publisert Type
10-8 Fagrapport støy vedlegg

22.11.2018 Filtype
10-7 Fagrapport støy

22.11.2018 Filtype
10-6 Forslag til vegløysingar for landbruksføremål Hovdeheia-Storbrua

22.11.2018 Filtype
10-5 Fagrapport Geologi

22.11.2018 Filtype
10-4 Fagrapport Geoteknikk

22.11.2018 Filtype
10-3 Svarbrev Dispensasjon etter kulturminneloven 15a for tilkobling av av nye parseller FV 415

22.11.2018 Filtype
10-2 Dispensasjonssøknad vernet veg

22.11.2018 Filtype
10-12 Sammendrag av innspill oppstartsmelding og utvidelse planområde

22.11.2018 Filtype
10-11 Adresseliste til FV415

22.11.2018 Filtype
10-10 ROS-analyse

22.11.2018 Filtype
10-1 Vurdering av konsekvensutredning, notat

22.11.2018 Filtype

 

Innspill til reguleringsplanprosess
Tittel Publisert Type
06032018 Innspill fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

26.11.2018 Filtype
06032018 Innspill fra NVE

26.11.2018 Filtype
09032018 Uttale Bane NOR

26.11.2018 Filtype
12022018 Innspill fra John Hansen

26.11.2018 Filtype
12032018 Innspill fra Marita og Diderik Cappelen

26.11.2018 Filtype
13032018 Innspill til reguleringsplan - Simonstad Vel

26.11.2018 Filtype
13032018 Innspill Aust-Agder fylkeskommune

26.11.2018 Filtype
14022018 Innspill fra Tom Ivar Hansen med kartvedlegg

26.11.2018 Filtype
14032018 Innspill fra Agder Energi Nett med kartbilag

26.11.2018 Filtype
19032018 Innspill fra Risholt Gårdsdrift

26.11.2018 Filtype
20022018 Innspill fra Åmli kommune - Samfunnsavdelinga

26.11.2018 Filtype
28012018 Innspill fra John Hansen

26.11.2018 Filtype
30042018 Innspill fra møtedeltakerne - Medvirkningsmøte rådhuset

26.11.2018 Filtype

Kontaktinformasjon

Tarjei Retterholt
Næringsrådgjevar
E-post
Telefon 37 18 52 61