Høring: Planstrategi for Åmli kommune for perioden 2020-2023

Planutvalget behandlet forslag til kommunal planstrategi for perioden 2020-2023 i møte 14. september 2020.
Særutskrift fra planutvalgets behandling og planstrategidokumentet ligger for gjennomsyn før den skal behandles i kommunestyret 22. oktober, med saksfrist for møtet 2 uker før.

Forslag til planstrategi legges ut til gjennomsyn iht. plan- og bygningsloven §10-1 og frist for innspill settes til 02.10.2020.

Eventuelle innspill til planstrategien kan sendes til post@amli.kommune.no

Dokument Planstrategi 2020-2023
Tittel Publisert Type
Særutskrift - Planstrategi Åmli kommune 2020 -2023

15.09.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Særutskrift - Planstrategi Åmli kommune 2020 -2023.PDF
Høringsutkast til Planstrategi Åmli kommune 2020-2023

15.09.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Høringsutkast til Planstrategi Åmli kommune 2020-2023.PDF