Høring: Oppnevning av meddommere og skjønnsmedlem

Formannskapet oppnevnte i møte 4. mai 2020 forslag til meddommere til lagmannsretten, tingretten, jordskifteretten og skjønnsmedlem for perioden 2021-2024.

Forslaget legges ut på høring frem til 28. mai.

Oppdatering 18.05.2020:
Vi er blitt klar over at medlemmer av formannskapet ikke er valgbare fordi de forbereder valget for kommunestyret, jfr domstolloven §71. Derfor vil en del av meddommerne og skjønnsmedlem bli erstatt av nye navn.

Eventuelle merknader må være kommet inn til kommunen innen 28. mai.
Merknader kan sendes pr post til Åmli kommune, Gata 5, 4865 Åmli,
eller pr epost: post@amli.kommune.no

Kandidatene skal oppfylle kriteriene som går frem av domstollovens kapittel 4.

Kommunen foretar strafferettslig og økonomisk vandelsvurdering av kandidatene før behandling i kommunestyret.

Forslaget vil bli lagt frem for kommunestyret 18. juni for endelig vedtak.

Valg av meddommere til lagmannsretten for perioden 2021-2024

Formannskapets forslag til kandidater:

 • Britt Halvorsen Ufsvatn
 • Aslak Askland (utelukket fra valg pga verv i formannskapet)

Valg av meddommere til tingretten for perioden 2021-2024

Formannskapets forslag til kandidater:

 • Bente Laila Hansen Espebu
 • Siv Anita Austenå
 • Linda Merete Dale
 • Trine Olga Krossbekk Agersborg
 • Reidun Carol Retterholt
 • John Helge Lien (utelukket fra valg pga verv i formannskapet)
 • Jørund Smeland (utelukket fra valg pga verv i formannskapet)
 • Reidar Saga (utelukket fra valg pga verv i formannskapet)
 • Viggo Hansen (utelukket fra valg pga verv i formannskapet)
 • Olav Kristian Kleivene

Valg av meddommere til jordskifteretten for perioden 2021-2024

Formannskapets forslag til kandidater:

 • Siv Turid Eppeland
 • Eldbjørg Breivik Smeland
 • Hilde Lillemoen Olstad
 • Liv Vik Epletveit
 • Jannicke Modell Røhmen
 • Tellef Olstad (utelukket fra valg pga verv i formannskapet)
 • Aslak Askland (utelukket fra valg pga verv i formannskapet)
 • Dag Halvorsen
 • Olav Riisland
 • Ole Kristian Nylund (utelukket fra valg pga verv i formannskapet)

Valg av skjønnsmedlem for perioden 2021-2024

Formannskapets forslag til kandidat:

 • Ole Kristian Nylund (utelukket fra valg pga verv i formannskapet)

NB: Ikke alle ble formelt foreslått i formannskapsmøtet 4. mai, men formannskapet har hentet inn manglende navn etter møtet.

Kontaktinformasjon

Arnhild Smeland
Arkiv- og systemansvarlig
E-post
Telefon 37 18 52 07
Mobil 913 54 746

Oppgaver:

 • Arkivleder (Veiledning, opplæring, kontroll)
 • Systemansvarlig ephorte (utvikling, opplæring, maler)
 • Nettside og Facebook
 • Utvalgssekretær (innkalling til- og protokoll etter politiske møter, annen oppfølging)
 • Skjenke- og serveringsbevilling (behandle søknader, oppfølging etter kontroller, etablererprøve)
 • Sommerjobb for ungdom
 • Valg