Høring: Framlegg til ny vass og avløpsforskrift for Åmli kommune

I kommunestyre den 14.05.2020 ble det vedtatt at Åmli kommune skulle gjennomføre utarbeidelse av ny vann- og avløpsforskrift som er i tråd med gjeldende regelverk. Der det utarbeides flere differensieringer av abonnementsgebyr både for næring og bolig.

Åmli kommune legger med dette framlegg til ny vass- og avløpsforskrift for Åmli kommune ut på høring.
Frist for innsending av uttale er satt til 15 august 2021.

Bakgrunn og endringer i ny vass- og avløpsforskrift kommer fram i vedlagte høringsbrev.

Høringssvar kan sendes til post@amli.kommune.no, gata 5 4865 Åmli.

Dokument Ny vass og avløpsforskrift
Tittel Publisert Type
Følgebrev Høringsbrev Va forskrift

11.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Følgebrev Høringsbrev Va forskrift.pdf
Ny VA Forskrift

11.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Ny VA Forskrift.pdf
Gebyrregulativ

11.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gebyrregulativ.pdf

Kontaktinformasjon

Jan Terje Jansen
Senioringeniør
E-post
Telefon 37 18 52 45
Mobil 916 70 019