Flytting av kommunale kontor i helse- og sosialsenteret

Åmli helse- og sosialsenter skal rehabiliterast. Byggeperioden er 1.mars til 1.august 2019.

Flytting frå helsesenteret vil for kyrkjekontoret skje 18.-20. februar og for øvrige kontor i tida 26.-29.februar. Kontora vil vere stengt i nevnte tidsrom.

Telefon til legekontor, tlf. 37 18 51 00 er betjent heile perioden med unntak av eit kort tidsrom ved omkobling av linjer 26.februar.

Dei ulike tenester flytter til midlertidige kontor som vist i tabell nedanfor.

Teneste Midlertidig kontor Adresse Periode stengt:
Helsestasjon Vaktmesterbustad Åmli skule (ved Åmlihallen) Skulekleiva 5 Stengt 26.-29.02.
Helsestasjon, jordmor Åmli pleie- og omsorgssenter Gata 10 Stengt 26.-29.02.
Lege Åmli pleie- og omsorgssenter Gata 10 Stengt 26.-29.02.
Fysioterapi Åmli pleie- og omsorgssenter Gata 10 Stengt 26.-29.02.
NAV / rus, psykiatri Veksthuset Engenes 9 Stengt 26.-29.02.
Kyrkjekontor Butikklokale (gamle Garnboden) Gata 13

Stengt 18.-20.02.

Tannlege Tvedestrand   Åmlikontor stengt til 01.08.2019

 

Telefon og epostadresser er uendra.

Kontaktinformasjon

Sigmund Tveit
Prosjektleiar utbyggingssaker
E-post
Telefon 37 18 52 43
Mobil 916 70 011